Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Gorzej na rynku pracy

Sytuacja na polskim rynku pracy nie poprawi się w najbliższych miesiącach – prognozuje Bureau for Investments and Economic Cycles.

Opracowywany przez BIEC Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), prognozujący na kilka miesięcy naprzód zmiany na rynku pracy, w swojej majowej edycji przyniósł pogorszenie trendu. W ciągu poprzednich miesięcy WRP pozwalał liczyć na zmniejszenie stopy bezrobocia, ale prawdopodobnie wiązało się to z ożywieniem działalności przedsiębiorców przed przystąpieniem Polski do UE.

W maju br. większość składowych WRP uległa pogorszeniu. Zwiększyła się liczba nowych bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy, choć w poprzednich miesiącach ich ilość utrzymywała się na stabilnym poziomie. W maju br. spadła liczba bezrobotnych, którzy znaleźli pracę. Zmniejszyła się też znacząco liczba ofert zatrudnienia.

BIEC podał jednak również pozytywną wiadomość – polepszyły się nastroje przedsiębiorców - od początku roku zmniejsza się odsetek przedsiębiorców zamierzających redukować zatrudnienie, a w maju br. aż 70% ankietowanych nie przewidywała żadnych zmian kadrowych w najbliższych miesiącach.