Gorzej na rynku pracy

Sytuacja na polskim rynku pracy nie poprawi się w najbliższych miesiącach – prognozuje Bureau for Investments and Economic Cycles.

Opracowywany przez BIEC Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), prognozujący na kilka miesięcy naprzód zmiany na rynku pracy, w swojej majowej edycji przyniósł pogorszenie trendu. W ciągu poprzednich miesięcy WRP pozwalał liczyć na zmniejszenie stopy bezrobocia, ale prawdopodobnie wiązało się to z ożywieniem działalności przedsiębiorców przed przystąpieniem Polski do UE.

W maju br. większość składowych WRP uległa pogorszeniu. Zwiększyła się liczba nowych bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy, choć w poprzednich miesiącach ich ilość utrzymywała się na stabilnym poziomie. W maju br. spadła liczba bezrobotnych, którzy znaleźli pracę. Zmniejszyła się też znacząco liczba ofert zatrudnienia.

BIEC podał jednak również pozytywną wiadomość – polepszyły się nastroje przedsiębiorców - od początku roku zmniejsza się odsetek przedsiębiorców zamierzających redukować zatrudnienie, a w maju br. aż 70% ankietowanych nie przewidywała żadnych zmian kadrowych w najbliższych miesiącach.