Google zmierzy rezultaty tradycyjnych kampanii reklamowych

Google chce zaoferować reklamodawcom prowadzącym kampanie w tradycyjnych mediach podobne narzędzia do ustalania wysokości zwrotu z inwestycji, ja te, które oferuje w internecie.

W internecie łatwo sprawdzić, ile osób kliknęło na daną reklamę. Patrick Keane, dyrektor ds strategii reklamowych w Google, w wywiadzie dla MediaDailyNews powiedział, że rolę dopiętego do reklamy URL w przypadku reklam w prasie czy radiowych mógłby pełnić darmowy numer telefonu, na który dzwoniliby zainteresowani daną reklamą czytelnicy czy słuchacze.

W szczególności dla Google interesujący byłby wpływ reklam w tradycyjnych mediach na zainteresowanie zasobami w internecie i odwrotnie: wpływ internetowej reklamy na treści dostępne w tradycyjnych mediach.

W chwili zakupu przez Google firmy specjalizującej się w reklamach radiowych, która zbudowała platformę, dzięki której reklamodawcy mogą

ROI (za cneb.pl)

ROI - to skrót od angielskiego Return On Investment - zwrot z inwestycji. ROI może być wyrażony procentowo lub w kwocie. Jeśli w danej kampanii mielibyśmy wyjść na zero, to ROI wyniesie 0% lub 1 złotówkę. ROI to odpowiedź na pytanie: "Ile pieniędzy zarobimy wydając jedną złotówkę?".

Aby obliczyć ROI, musimy najpierw znać CR całej kampanii, z którego obliczymy liczbę uzyskanych klientów (L) przy danej jej wielkości. L mnożymy przez średni zysk z jednego klienta i odejmujemy od tego koszt całej kampanii. Całość dzielimy przez koszt kampanii i mnożymy przez 100. Otrzymanym wynikiem jest ROI wyrażony w %.

zarządzać kampaniami w czasie rzeczywistym, monitorować ich rezultaty i na bieżąco otrzymywać raporty, można się było domyślać, że spółka zechce zintegrować nie tylko platformę do obsługi AdWords z platformą do obsługi kampanii radiowych, ale wyjść również do innych mediów, co umożliwi obsługę kampanii w wielu mediach z jednego poziomu.

Podobną technikę stosuje na potrzeby Yahoo firma Marketing Management Analytics, część grupy Aegis.