Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Google zmierzy rezultaty tradycyjnych kampanii reklamowych

Google chce zaoferować reklamodawcom prowadzącym kampanie w tradycyjnych mediach podobne narzędzia do ustalania wysokości zwrotu z inwestycji, ja te, które oferuje w internecie.

W internecie łatwo sprawdzić, ile osób kliknęło na daną reklamę. Patrick Keane, dyrektor ds strategii reklamowych w Google, w wywiadzie dla MediaDailyNews powiedział, że rolę dopiętego do reklamy URL w przypadku reklam w prasie czy radiowych mógłby pełnić darmowy numer telefonu, na który dzwoniliby zainteresowani daną reklamą czytelnicy czy słuchacze.

W szczególności dla Google interesujący byłby wpływ reklam w tradycyjnych mediach na zainteresowanie zasobami w internecie i odwrotnie: wpływ internetowej reklamy na treści dostępne w tradycyjnych mediach.

W chwili zakupu przez Google firmy specjalizującej się w reklamach radiowych, która zbudowała platformę, dzięki której reklamodawcy mogą

ROI (za cneb.pl)

ROI - to skrót od angielskiego Return On Investment - zwrot z inwestycji. ROI może być wyrażony procentowo lub w kwocie. Jeśli w danej kampanii mielibyśmy wyjść na zero, to ROI wyniesie 0% lub 1 złotówkę. ROI to odpowiedź na pytanie: "Ile pieniędzy zarobimy wydając jedną złotówkę?".

Aby obliczyć ROI, musimy najpierw znać CR całej kampanii, z którego obliczymy liczbę uzyskanych klientów (L) przy danej jej wielkości. L mnożymy przez średni zysk z jednego klienta i odejmujemy od tego koszt całej kampanii. Całość dzielimy przez koszt kampanii i mnożymy przez 100. Otrzymanym wynikiem jest ROI wyrażony w %.

zarządzać kampaniami w czasie rzeczywistym, monitorować ich rezultaty i na bieżąco otrzymywać raporty, można się było domyślać, że spółka zechce zintegrować nie tylko platformę do obsługi AdWords z platformą do obsługi kampanii radiowych, ale wyjść również do innych mediów, co umożliwi obsługę kampanii w wielu mediach z jednego poziomu.

Podobną technikę stosuje na potrzeby Yahoo firma Marketing Management Analytics, część grupy Aegis.