Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Google udostępni otwartą platformę

Google zamierza uruchomić otwartą platformę społecznościową, która pozwoli firmie wygrać walkę ze zdobywającą błyskawiczną popularność platformą Facebook, informuje TechCrunch. "Kwestię Facebooka" omawiano na ściśle tajnym spotkaniu w siedzibie Google w Mountain View. Prezentacja nowych rozwiązań w listopadzie.

Na 5 listopada zaplanowane jest ogłoszenie nowego zestawu API (interfejsów programowania aplikacji), który pozwoli deweloperom na budowę aplikacji dla serwisu społecznościowego Orkut i personalizowanych stron domowych iGoogle. Niedługo potem do "otwartych" serwisów mają dołączyć komunikator Google Talk, Gmail i kolejne usługi.

Google chce zdobyć przewagę nad Facebookiem umożliwiając dwustronną wymianę danych. Poza możliwością tworzenia aplikacji dla platformy Google, z danych pochodzących z usług Google będą mogły korzystać zewnętrzne aplikacje jak Digg czy Bebo.

Na tajnej naradzie w siedzibie Google uczestniczyło ok. 15 osób, w tym Brad Fitzpatrick, autor głośnego artykułu "Thoughts on the Social Graph".

W tekście Fitzpatrick omawia szczegółowo problemy jakie wiążą się ze stworzeniem "grafu społecznego", czyli narzędzia dzięki któremu użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoją siecią powiązań społecznych - mogą wymieniać dane pomiędzy serwisami społecznościowymi, mają nad nimi kontrole, mogą odnajdywać znajomych w różnych serwisach społecznościowych. Propozycja Fitzpatricka ma pomóc m.in. w rozwiązaniu problemu uwiązania użytkownika do jednego konkretnego serwisu społecznościowego (np. Facebooka) czy też rozwiązać problem związany z ciągłym przenoszeniem danych z jednego serwisu społecznościowego do drugiego.

Źródło: TechCrunch

Więcej na ten temat: Blog Netto, Blog Web 2.0.