Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Google traci poczucie humoru

Siłę wyszukiwarki Google łatwo sprawdzić przyglądając się funkcjonowaniu słowa "google" w języku. Google to nieomal synonim wyszukiwarki, a czasownik "google" zaistniał już w najpoważniejszych słownikach takich jak Oxford English Dictionary czy Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. Również w języku polskim zgoglować czy raczej zguglować można już każde interesujące zagadnienie czy osobę. Niestety spółka twierdzi, że googlowanie bywa nielegalne.

Czasownik "to google" znaczy szukać informacji w sieci wykorzystując do tego wyszukiwarkę Google. Serwis WordSpy podaje też inne znaczenie - sprawdzić informacje i historię kandydata na sympatię.

Kalifornijskiej spółce nie podoba się takie funkcjonowanie słowa. Jak informuje dzisiejsze wydanie Independent, powołując się na prawo do znaku firmowego przesłała listy do mediów z ostrzeżeniem przed nielegalnym używaniem słowa google jako czasownika.

Fakt wysłania listów potwierdził dla Independent rzecznik spółki. - Uważamy, że ważne jest rozróżnienie między użyciem czasownika google w znaczeniu przeszukiwać internet za pomoca Google od znaczenia przeszukiwać internet. Chodzi o poważne kwestie związane z prawem do znaku firmowego - cytuje Independent.

Google od momentu powstania uchodzi za firmę o non-konformistycznym zacięciu, o odmiennej od korporacyjnej kulturze pracy. Ostatni krok może nadpsuć ten wizerunek.