Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Google otwiera dział programistyczny w Indiach

Bangalore będzie pierwszym nieamerykańskim miastem w którym pracować będą programiści zajmujący się rozwojem najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej.

Chętnych do pracy Google szuka oczywiście w Internecie. Najbardziej pożądani są specjaliści z zakresu rozproszonego przetwarzania danych oraz ludzie do opracowywania wysokoskalowalnych rozwiązań pracujących w zmiennym środowisku.

Google ma, co prawda, biura handlowe w Europie, Japonii, Australii i Kanadzie, jednak rozwijał swoją technologię tylko w centrach w USA w: Mountain View; Santa Monica oraz w Nowym Jorku.