Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Google oferuje usługę hostingu na App Engine

Firma udostępnia usługę hostingu aplikacji webowych przedsiębiorstwa w swojej infrastrukturze App Engine, zawierającej nowe narzędzia dla projektantów.

App Engine będzie konkurować z podobnymi usługami, takim jak np. Amazon Elastic Compute Cloud i Salesforce Appexchange, ale może być tańsza ponieważ usługa podstawowa będzie bezpłatna.

Usługa ma zapewnić przedsiębiorstwom łatwiejszy start z nowymi aplikacjami webowymi i następnie łatwe ich przeskalowanie, kiedy aplikacje osiągną punkt, w którym nasilenie ruchu i liczba użytkowników istotnie wzrośnie.

App Engine opiera się na technologii już używanej przez Google. Jej podstawę stanowi rozproszony system pamięci Bigtable, aktualnie wykorzystywany przez Google Earth i własny system plików GFS.

W tym tygodniu firma udostępniła wstępną wersję usługi z ograniczonymi możliwościami (aplikacje mogą używać do 500 MB pamięci i transmitować do 10GB danych dziennie).

Początkowo obsługiwane będą jedynie aplikacje napisane w Python, ale firma zapewnia, że usługa zostanie rozszerzona także na inne języki.