Google oferuje usługę hostingu na App Engine

Firma udostępnia usługę hostingu aplikacji webowych przedsiębiorstwa w swojej infrastrukturze App Engine, zawierającej nowe narzędzia dla projektantów.

App Engine będzie konkurować z podobnymi usługami, takim jak np. Amazon Elastic Compute Cloud i Salesforce Appexchange, ale może być tańsza ponieważ usługa podstawowa będzie bezpłatna.

Usługa ma zapewnić przedsiębiorstwom łatwiejszy start z nowymi aplikacjami webowymi i następnie łatwe ich przeskalowanie, kiedy aplikacje osiągną punkt, w którym nasilenie ruchu i liczba użytkowników istotnie wzrośnie.

App Engine opiera się na technologii już używanej przez Google. Jej podstawę stanowi rozproszony system pamięci Bigtable, aktualnie wykorzystywany przez Google Earth i własny system plików GFS.

W tym tygodniu firma udostępniła wstępną wersję usługi z ograniczonymi możliwościami (aplikacje mogą używać do 500 MB pamięci i transmitować do 10GB danych dziennie).

Początkowo obsługiwane będą jedynie aplikacje napisane w Python, ale firma zapewnia, że usługa zostanie rozszerzona także na inne języki.