Google jednak przejmie AdMob (dzięki Apple)

Amerykański regulator zgodził się, by Google przejęło zajmującą się reklamą mobilną spółkę AdMob. Paradoksalnie, Google może podziękować za ten prezent Apple.

Federal Trade Commision, amerykańska agencja rządowa, początkowo nie chciała zgodzić się na przejęcie. Decyzję swoją podpierała prawem antymonopolowym, argumentując że akwizycja mogła dać Google dominującą pozycję na dziewiczym rynku reklamy mobilnej.

W opublikowanym dziś oświadczeniu, komisja zgodziła się ostatecznie na przejęcie AdMob przez Google. Jak na ironię duży wpływ na decyzję FTC miały ostatnie działania Apple. Bowiem w czasie gdy komisja rozpatrywała sprawę Google, koncern Steva Jobsa dokonał kilku interesującycych posunięć. W grudniu Apple kupiło Quattro Wireless, konkurenta AdMob. Z kolei w zeszłym miesiącu koncern spod znaku jabłka powołał do życia sieć reklamową iAd, które emituje reklamy multimedialne w aplikacjach przeznaczonych na iPhone’a.

W komunikacie, w którym FTC ogłasza swoją ostateczną decyzję w sprawie AdMob, można przeczytać że połączenie Google i AdMob groziło powstaniem sytuacji monopolu, ale te obawy "zostały całkowicie przesłonięte przez ostatnie wydarzenia na rynku, zwłaszcza przez kroki podjęte przez Apple Computer Inc."