Google i Yahoo zawierają ugodę

Internetowi giganci osiągnęli porozumienie. Google będzie licencjonować od Yahoo technologię opatentowaną przez Overture Services (przejętą przez portal w zeszłym roku), dotyczącą pozycjonowania w wynikach wyszukiwania.

Na mocy porozumienia Yahoo wycofa pozew sądowy przeciw Google, który Overture złożyła jeszcze w kwietniu 2002 r. W myśl ugody właściciel wyszukiwarki otrzymał wieczystą licencję od Overture. Przy okazji spółki zawarły również ugodę w sporze dotyczącym warrantów na udziały Google.

Yahoo

Według informacji złożonych w amerykańskiej komisji papierów wartościowych spółka przekaże Yahoo w sumie 2,7 mln swoich akcji o wartości ponad 300 mln USD. W wyniki transkacji Yahoo będzie posiadać łącznie 8,2 mln udziałów Google, zaś spółka podniesie łączną liczbę oferowanych akcji w ofercie publicznej do 25,7 mln, z planowanych wcześniej 24,6 mln.

Utworzona z tytułu opłaty za licencję rezerwa rzędu 260-290 mln, może wpłynąć na ujemny wynik netto Google w bieżącym kwartale, jednak firma nie precyzuje jej wysokości. W poprzednim okresie rozliczeniowym spółka zarobiła 20,4 mln USD.

Overture Services, znane wcześniej jako Goto.com, rozpoczęło oferowanie płatnych reklam widniejących przy wynikach wyszukiwania w 2000 r. Według danych Yahoo, Overture ma ponad 100 tys. klientów, zaś jej sprzedaż sięgnęła 1,6 mld USD w 2003 r. Podobny projekt Google uruchomił w 2001 pod nazwą AdWords. Z tej usługi korzystało 150 tys. klientów generując większą część ubiegłorocznych przychodów za ubiegły rok w wysokości 962 mln USD.