Google i Apple podejrzane o naruszenie ustawy antymonopolowej

Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) prowadzi dochodzenie w sprawie naruszenia ustawy antymonopolowej przez dyrektorów Apple i Google.

Amerykańska ustawa antymonopolowa zakłada, że nie można jednocześnie zajmować miejsca w zarządzie dwóch konkurujących ze sobą firm. Z oczywistych względów osłabiałoby to konkurencję pomiędzy nimi. Powyższy przepis jest od dłuższego czasu łamany przez dyrektorów Google i Apple. Pod lupą FTC znaleźli się Eric Schmidt i Arthur D. Levinson.

Eric Schmidt jest jednocześnie CEO Google oraz członkiem zarządu Apple. Arthur D. Levinson to prezes i CEO Genentech, a także dyrektor korporacyjny Google i Apple.

Po premierze iPhone'a oraz Androida G1 obie firmy rozpoczęły rywalizację na polu smartfonów co jest kolejnym argumentem dla FTC.

Google i Apple odmówiły komentarza w sprawie.