Google Radio Automation i Google Print Ads do likwidacji

Google rezygnuje z reklam w tradycyjnych środkach przekazu. Zmiana dotychczasowej polityki dotyczy radia i prasy.

W 2006 r. Google wprowadziła na rynek Google Radio Automation i reklamy audio. Za pomocą tych narzędzi reklamodawcy mogli sami wybierać grupy docelowe, do których miały trafiać reklamy, ale pomysł okazał się niedochodowy.

Reklamy emitowane w rozgłośniach radiowych nie przyniosły oczekiwanych zysków, więc Google postanowiła zamknąć ten projekt i skupić się na reklamach online.

Reklamodawcy będą mogli do 31 maja korzystać z usług Google Audio Ads. Firma poszukuje również nabywcy na Google Radio Automation.

Firma planuje, pod koniec lutego, zamknąć Google Print Ads (reklamy prasowe). Ta usługa zezwala użytkownikom na umieszczanie reklam w amerykańskich gazetach drukowanych.

Źródło: IDG News Service