Google Flu Trends rusza w Polsce

Google Flu Trends, narzędzie, które pozwala oszacować w czasie niemal rzeczywistym aktywność wirusa grypy w danym kraju, jest teraz dostępne w Polsce.

O Google Flu Trends pisaliśmy już w kwietniu br. w kontekście uruchomienia tego produktu przez Google. Mówiąc krótko, Google Flu Trends pozwala obserwować aktywność wirusa grypy, a ponadto zapewnia wczesne ostrzeżenie przed nowymi epidemiami.

Obecnie wyszukiwarkowy gigant wprowadza swój wykrywający grypę produkt również do Polski. Szef działu nadzoru i monitoringu (Surveillance) ECDC, dr Andrea Ammon, powiedziała - “Google Flu Trends jest innowacyjnym narzędziem do śledzenia aktywności wirusa grypy, które jest dopełnieniem bardziej tradycyjnych metod kontroli stosowanych przez agencje ochrony zdrowia publicznego i inne instytucje, takie jak sieć Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Projekt ten sprawdził się w USA i kilku innych krajach, przynosząc ogromną wartość dla metod pozwalających kontrolować pandemie grypy i sezonową zachorowalność. Cieszymy się z wprowadzenia tego narzędzia dla krajów Europy, zwłaszcza teraz, gdy rozpoczyna się sezon grypowy, z ciekawością będziemy śledzić Flu Trends w Europie."