Google Browser Size powie, co widać w przeglądarce

Google udostępniło narzędzie, dzięki któremu można ocenić, jak wielu internautów widzi poszczególne elementy danej strony internetowej. Informacje uzyskane za pomocą Browser Size pozwolą przeprojektować stronę w taki sposób, by ważne elementy były widoczne u jak największej liczby użytkowników.

Browser Size to nowe narzędzie autorstwa Google, którego zadaniem jest ułatwienie pracy programistów. Dzięki niemu już na etapie projektowania strony mogą oni uwzględnić wielkość okna przeglądarki u internautów. Determinuje ona, które elementy strony są widoczne, a które ukryte. Dzięki takiej informacji ważne przyciski czy inne elementy strony można umieścić w miejscach, które są widoczne we wszystkich lub w większości przeglądarek.

Do opracowania narzędzia przyczynił się Bruno Bowden z zespołu Google Earth, który zauważył, że wiele osób odwiedzających stronę pobierania Google Earth nie kliknęło samego przycisku pobierania.

Google Browser Size powie, co widać w przeglądarce

Elementy znajdujące sie w obszarze zaznaczonym kolorem fioletowym ujrzy 99 proc. odwiedzająych daną stronę

Analizując problem Bowden doszedł do wniosku, że przyczyną były zbyt małe okna przeglądarek, co uniemożliwiało zobaczenie przycisku pobierania, umieszczonego po prawej stronie. Na podstawie analiz opracował mapę wielkości okien przeglądarek, w której różnymi kolorami przedstawiono obszary strony najczęściej i najrzadziej widoczne w oknach używanych przez użytkowników programów.

Browser Size po wpisaniu adresu strony nakłada na nią mapę widoczności, dzięki czemu można ocenić poprawność jej zaprojektowania pod względem widoczności poszczególnych elementów. Mapa pozwala ocenić jak wielu użytkowników musi przewinąć stronę, by zobaczyć jej różne obszary. Przykładowo, jeśli jakiś ważny element znajdzie się w obszarze widoczności o wskaźniku 80 proc., będzie to oznaczać, że nie zobaczy go 20 proc. internautów.

Zmiana projektu strony na podstawie informacji o widoczności przycisku pobierania, pozwoliła Google Earth na zwiększenie współczynnika pobierania aż o 10%.

Więcej informacji: Google Code Blog