Google AdSense for Games

Google uruchomiło technologię, która umożliwia wstawianie reklam do gier online w analogiczny sposób, jak to jest realizowane w przypadku dotychczasowego systemu AdSense, służącego do umieszczania reklam na stronach WWW.

Google już dawno dostrzegło ogromny potencjał związany z szybko rozwijającym się rynkiem gier online, który - zgodnie z najnowszymi badaniami - obejmuje ponad jedną czwartą ogółu internautów na całym świecie (czyli ok. 200 mln osób) i charakteryzuje się dynamiką wzrostu rzędu 17% rocznie. Od dzisiaj Google dysponuje konkretnym narzędziem, dzięki któremu będzie mogło odkroić dla siebie wielki kawał tortu z gigantycznych sum przeznaczanych corocznie na reklamy w internecie.

Nowa technologia, nazwana AdSense for Games, jest na razie w fazie betatestów. Pozwala na umieszczanie reklam w postaci klipów wideo, obrazów i tekstu na początku bądź na końcu gier online, bądź pomiędzy kolejnymi ich poziomami. Reklamodawcy będą rozliczani w modelu cost-per-impression (czyli za każde wyświetlenie reklamy) lub cost-per-click, a zysk będzie dzielony pomiędzy twórców/producentów gier oraz, oczywiście, Google.