Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Głosowe wyszukiwanie w BlackBerry

Google udostępnia nową mobilną aplikację głosowego wyszukiwania na urządzenie BlackBerry.

Aplikacja jest darmowa i pozwala na prowadzenie wyszukiwań za pomocą głosu. Aby to zrobić, należy na urządzeniu BlackBerry nacisnąć przycisk "Talk", a następnie wypowiedzieć jakieś zapytanie lub hasło, które chcemy znaleźć w internecie (narazie jest dostępna wersja aplikacji do wyszukiwania w jęz. angielskim).

Usługa głosowego wyszukiwania z pewnością ułatwi obsługę aplikacji Google My Locations, która służy do wyszukiwania na mapie interesujących nas miejsc. Inne akcesoria, udostępnione na BlackBerry, obejmują kilka skrótów do usług Google takich jak: Gmail i Google Maps.

Usługa Voice Search dostępna jest na stroniehttp://m.google.com.

Źródło: news.cnet.com