Głos przez Internet teraz legalny

O rozporządzeniu ministra łączności w kwestii transmisji głosu łączami internetowymi, rozmawiamy z Przemysławem Sypniewskim, doradcą ministra.

Co znajduje się we wczorajszym rozporządzeniu ministra łączności?

Reguluje ono kwestię świadczenia usług typu Voice Over IP. Najważniejsze jest to, że zawiera ono opis tej usługi – wreszcie zdefiniowano, co to jest. Natomiast regulacja polega na tym, że teraz firmy świadczące te usługi nie muszą się starać o dodatkowe koncesje, tylko muszą jedynie zgłosić tę usługę do ministerstwa.

Właściwie rozporządzenie zatwierdziło stan faktyczny. Dotychczas firmy także zgłaszały się do nas z prośbami o pozwolenie na świadczenie usług VOIP w ramach innej działalności. I choć nie było żadnych formalnych regulacji patrzyliśmy na to przychylnie. Wolą ministerstwa jest by usługi te były bardziej powszechne. Poza tym dokument zawiera pewne regulacje dotyczące rynku międzystrefowych usług telekomunikacyjnych. Już niedługo zostanie opublikowany.

Czy coś zmieni się od przyszłego roku, kiedy zacznie obowiązywać nowe prawo telekomunikacyjne?

Teraz uregulowaliśmy rynek na okres, który pozostał do końca roku. Co będzie dalej – na razie trudno powiedzieć. Sądzę, że Urząd Regulacji Telekomunikacji, który powstanie w miejsce ministerstwa łączności, będzie wydawał zezwolenia na świadczenie VOIP bez żadnych problemów, na zasadzie przedłużenia dzisiejszych zezwoleń. Myślę, że firmy nawet nie będą musiały przerywać działalności z powodu wygaśnięcia dzisiejszych regulacji z dniem 1 stycznia przyszłego roku.