Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Głos Crowleya

Crowley wprowadził do oferty usługę VoIP oraz głosowy VPN.

Usługa telefonii internetowej będzie realizowana za pośrednictwem bezprzewodowej technologii LMDS, a całość kosztów integracji systemów u klientów pokryje Crowley. VoIP przez sieć Crowley jest zintegrowana z istniejącą u klienta infrastrukturą telekomunikacyjną. Usługa obejmuje instalacja urządzeń telekomunikacyjnych, integracja i konfiguracja urządzeń oraz świadczenie usługi VoIP.

Dodatkowo, Crowley oferuje usługę Głosowego VPN, która umożliwia zastosowanie jednej infrastruktury do transmisji danych komputerowych i głosu. Transmisja danych w tym przypadku odbywa się analogicznie jak w tradycyjnym VPN. „Przesyłanie rozmów głosowych przez infrastrukturę VPN jest możliwe dzięki prostej integracji centralek abonenckich z siecią VPN za pośrednictwem bramy głosowej” – powiedział m.in. Paweł Papliński, kierownik zespołu produktów i analiz w Crowley Data Poland.Za rozmowy telefoniczne nie są pobierane żadne dodatkowe płatności, poza stałą opłatą abonamentową. Usługa umożliwia także przesył danych oraz łączność telefoniczną pomiędzy lokalizacjami klienta.