Głos Crowleya

Crowley wprowadził do oferty usługę VoIP oraz głosowy VPN.

Usługa telefonii internetowej będzie realizowana za pośrednictwem bezprzewodowej technologii LMDS, a całość kosztów integracji systemów u klientów pokryje Crowley. VoIP przez sieć Crowley jest zintegrowana z istniejącą u klienta infrastrukturą telekomunikacyjną. Usługa obejmuje instalacja urządzeń telekomunikacyjnych, integracja i konfiguracja urządzeń oraz świadczenie usługi VoIP.

Dodatkowo, Crowley oferuje usługę Głosowego VPN, która umożliwia zastosowanie jednej infrastruktury do transmisji danych komputerowych i głosu. Transmisja danych w tym przypadku odbywa się analogicznie jak w tradycyjnym VPN. „Przesyłanie rozmów głosowych przez infrastrukturę VPN jest możliwe dzięki prostej integracji centralek abonenckich z siecią VPN za pośrednictwem bramy głosowej” – powiedział m.in. Paweł Papliński, kierownik zespołu produktów i analiz w Crowley Data Poland.Za rozmowy telefoniczne nie są pobierane żadne dodatkowe płatności, poza stałą opłatą abonamentową. Usługa umożliwia także przesył danych oraz łączność telefoniczną pomiędzy lokalizacjami klienta.