Globalna wioska w liczbach

W ubiegłym roku we wszystkich krajach na świecie z internetu korzystało 934 mln ludzi. Do końca tego roku internautów ma być ponad miliard. Amerykanie i Chińczycy stanowią jedną trzecią całej internetowej populacji i nie wydaje się, by najbliższe lata mocno zmieniły tę proporcję. Badanie społeczności internetowej na świecie nie jest łatwym zadaniem, jednak determinacja twórców Computer Industry Almanac oraz CIA's World Factbook doprowadziła do stworzenia niebywałego zestawienia danych o internecie z 224 krajów!

Globalna wioska w liczbach
Największym problemem w opracowaniu danych dotyczących liczby internautów na świecie jest przede wszystkim sama metodologia badania. Niemalże każdy kraj czy każda organizacja mierząca się z zadaniem przygotowania stosownego raportu posługuje się nieco innym systemem określania liczby użytkowników. Tym samym zebrane przez magazyn Clickz.com dane z Computer Industry Almanac, CIA's World Factbook oraz raportów Nielsen//NetRatings niekoniecznie są ze sobą porównywalne, a co więcej część z nich pochodząca m.in. z firm komputerowych czy niezależnych organizacji obaczona może być dużym błędem pomiarowym. Tym samym należy je traktować jako dane szacunkowe.

Jak wskazuje Computer Industry Almanach, do końca tego roku na świecie będzie ok. 1,07 mld użytkowników sieci. W 2006 roku liczba użytkowników wzrośnie o ok. 14 mln, a w 2007 roku osób korzystających z sieci ma być ok. 1,35 mld.

Computer Industry Almanac do swoich pomiarów wykorzystało dane m.in. z organizacji rządowych, firm badawczych, stowarzyszeń czy firm komputerowych z 50 krajów. Swoje statystki prowadzi od 1990 a w niektórych państwach od 1994 roku. W wielu przypadkach twórcy Computer Industry Almanac sami starają się oszacować liczbę użytkowników w poszczególnych krajach, wyliczając ją z danych o ilości komputerów oraz serwerów internetowych przypadających na jednego mieszkańca. Po uwagę brany jest również rozwój ekonomiczno-polityczny państwa.

Z kolei Nielsen//NetRatings zbiera swoje dane o internautach za pomocą badania panelowego, posługując się kategorią "aktywny użytkownik" (czyli taki, który przynajmniej raz w miesiącu skorzystał z sieci).

Za magazynem Clickz.com w porządku alfabetycznym prezentujemy dane o internecie z ponad 200 krajów!

Kraje A-B

Globalna wioska w liczbach

Internauci na świecie (kraje A-B); Opracowanie: Clickz.com