Giełdowy debiut Emaxu

Poznańska spółka wprowadziła do obrotu 1,68 mln akcji należących do właścicieli firmy. Oferta jest kierowana do inwestorów kwalifikowanych. Firma rozważa możliwość publicznej emisji w połowie 2003 r.

Inwestorzy mają objąć ok. 20% akcji firmy. Środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółek wchodzących w skład grupy Emax. Decyzja o publicznej emisji akcji zapadnie dopiero w przyszłym roku. Pierwszą próbę wejścia na giełdę, zakończoną niepowodzeniem, spółka podejmowała już w lipcu 2001 r. Emax liczył m.in. na zainteresowanie zagranicznych inwestorów.

Klientami integratora są głównie firmy z sektora energetycznego, publicznego i finansowego. Emax spodziewa się zakończyć 2002 r. przychodem w wysokości 192 mln zł i zyskiem na poziomie 6,7 mln zł.