Giełda opłaciła się Interii

W opublikowanych sondażach popularności polskich portali nie nastąpiły większe zmiany, poza znaczącym wzrostem znajomości Interii pośród internautów.

Według lutowego badania TNS OBOP na prowadzeniu wciąż pozostają Onet i Wirtualna Polska. W rankingach znajomości marki pierwsze miejsce zajmuje Wirtualna Polska, natomiast w rankingach korzystania - Onet.

Pośród internautów bardzo wzrosła znajomość Interii, prawdopodobnie w wyniku debiutu giełdowego, który nagłośniły media. Spontaniczną znajomość marki tego portalu deklarowało 19,2% internautów, czyli dwa razy więcej niż w badaniu styczniowym. Notowania Interii wzrosły także w pozostałych rankingach popularności i użytkowania.

Stale, choć nieznacznie, rośnie ilość użytkowników Sieci. Dostęp do niej posiada 21% badanych (1,8 pkt procentowego więcej niż w styczniu br.), 17,7% korzysta z Internetu (2,9 pkt procentowego więcej). O 3,3 pkt wzrosła liczba internautów, stanowili oni 16,6% ankietowanych. Według kryteriów TNS OBOP termin "internauta" oznacza „osobę, która korzysta z Internetu co najmniej raz w miesiącu”.