Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Giełda domen od NetArt

Właściciele domen zarejestrowanych w NetArt otrzymali możliwość publikowania ofert sprzedaży oraz kupowania domen od innych użytkowników na Giełdzie Domen. Prowizja od sprzedaży wynosi 10% od ceny sprzedanej domeny.

NetArt, firma obsługująca obecnie ponad 500 tys. domen i 300 tys. klientów, rozszerza swą działalność i uruchamia Giełdę Domen umożliwiającą handel nazwami na rynku wtórnym.

Sprzedającym może zostać każdy, kto posiada domenę zarejestrowaną w NetArt (lub jest reprezentantem abonenta). Publikacja oferty nie jest obarczona kosztami, acz od każdej sfinalizowanej transakcji pobierana jest prowizja w wysokości 10% od sumy sprzedaży (nie mniej niż 30 zł). Minimalna cena na którą można wystawić ofertę wynosi 100 zł.

Użytkownicy, którzy posiadają domeny zarejestrowane u innego rejestratora, mają możliwość przetransferowania ich do NetArt i wówczas wystawienia na Giełdzie Domen.

Wg zapewnień - NetArt gwarantuje bezpieczeństwo zmiany abonenta domeny na poziomie technologicznym, prawnym i finansowym. Usprawniono proces zmiany abonenta (tzw. cesję domeny), a sama finalizacja transakcji nie jest skomplikowana. Środki od kupującego trafiąją do depoztu NetArt, a przekazywane są sprzedającemu (na jego konto Nadpłat) w momencie zakończenia transakcji.

Wg analizy dokonanej przez inwestora na rynku domen i autora branżowego bloga Daniela Dryzka, w roku 2008 r. rynek wtórny domen w Polsce warty był ponad 1,5 mln zł, a najdroższa domena (urlop.pl) znalazła kupca za 400 tys. zł.

Do tej pory internetowy handel domenami na rynku wtórnym odbywał się za pośrednictwem Allegro lub wyspecjalizowanych serwisów takich jak:http://Złapane.pl czyhttp://AfterMarket.pl . Czy Giełda Domen NetArt zmieni dotychczasowy układ sił?