GfK Polonia: mamy 58% internautów

Rynek osiąga stabilizację - wg danych GFK Polonia odsetek internautów w listopadzie 2009 r. nie zmienił się znacząco w porównaniu do października i wyniósł 58%.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez GfK Polonia w listopadzie 2009 roku, odsetek Polaków w wieku 15-75 lat, deklarujących korzystanie z Internetu (GfK Net Indeks) kształtował się na poziomie 58 proc. W porównaniu z październikiem b.r. wskaźnik ten nie zmienił się znacząco, co wskazuje, że rynek osiąga stabilizację.

Największy odsetek internautów znajduje się w grupie wiekowej 15-19 lat (96%) oraz 20-29 lat (85%). Wśród osób w wieku 30-49 lat internautów jest 65%, a wśród 50-59 latków - 36%. Najmniej osób korzystajacych z sieci jest wieku 60-65 lat (22%) oraz 66-75 lat (zaledwie 6%).

Jeśli chodzi o status zawodowy to najwięcej internautów jest wśród studentów (98%) oraz pracowników umysłowych (93%), a najmniej wśród rolników (20%) oraz emerytów i rencistów (22%).

GfK Polonia za internautę uznaje osobę, która korzystała z internetu w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie. Badanie przeprowadzane jest metodą CAPI na próbie 950 osób, cyklicznie co miesiąc.

GfK Net Indeks różni się od innych analiz dotyczących penetracji internetu w Polsce. Niecały miesiąc temu ogłoszone przez Millward Brown SMG/KRC wyniki badania Net Track Millwar Brown mówiły o spadku liczby internautów w trzecim kwartale 2009 r. do 49,4%.

Źródło: GFK Polonia