Getin na giełdę

36 mln zł planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2001-2002 Getin Service Provider. Środki pozyska z publicznej emisji akcji.

Spółka ma zamiar sprzedać 5,3 mln akcji serii E. Aby finansowanie inwestycji środkami pochodzącymi w całości z oferty publicznej było możliwe, cena walorów nie może być niższa niż 7 zł za akcję. Ewentualne nadwyżki firma ma zamiar przeznaczyć na inwestycje kapitałowe. Będą to przejęcia firm, mające na celu poszerzenie bazy klientów, działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli pozyskane środki finansowe będą niższe od przewidywanych, w pierwszej kolejności spółka zajmie się rozbudową zaplecza sprzętowo-programowego.

Terminy przeprowadzenia publicznej subskrypcji akcji nie są jeszcze znane. Przedstawiciele Getin obawiają się braku koniunktury na warszawskiej giełdzie i prawdopodobnie poczekają na poprawę nastrojów wokół spółek IT.

Pod koniec stycznia br. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do obrotu publicznego 16 mln akcji Getinu. 6 mln akcji zostanie zaoferowanych w publicznej subskrypcji. Głównym akcjonariuszem Getin Service Provider jest Europejski Fundusz Leasingowy, który posiada 88-proc. pakiet akcji spółki.