Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Gemius: internauta - prawie jak prosument

Wzrasta aktywność polskich internautów w zakresie dzielenia się z innymi opiniami o produktach w sieci. W dalszym ciągu jednak to większość słucha mniejszości - wynika z analizy przeprowadzonej przez Gemius S.A.

Dwóch na trzech polskich użytkowników sieci (66%) zadeklarowało, że choć raz skorzystało z możliwości zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem internetu - wynika z raportu "E-commerce w Polsce" opracowanego przez Gemius w 2009 roku. Dla zdecydowanej większości z nich (85%) internet jest głównym źródłem wiedzy o produktach i usługach.

Aktywność z obszaru kupowania i czerpania na ten temat wiedzy z sieci nie przekłada się jednak na równie ożywioną działalność w zakresie dzielenia się z innymi informacjami na temat marek produktów. Tylko co piąty badany internauta przyznaje, że zdarza mu się często albo czasami dzielić z innymi własnymi opiniami, czy komentarzami na temat zakupionego towaru. Okazuje się, że aż 71% użytkowników w ogóle nie zadaje pytań w internecie o interesujące ich marki, a prawie 80 % ogóle nie komentuje i nie opisuje produktów lub zdarza im się to bardzo rzadko.

Wyjątkiem jest grupa internautów - tzw. prosumentów, którymi z reguły są mężczyźni, w przedziale wiekowym 19-34 lata, z wyższym wykształceniem.

Prosumentów wyróżnia widoczna aktywność w opisywaniu i komentowaniu produktów, uczestnictwo w promocjach, podczas których współtworzą produkt oraz poszukiwanie opinii o produktach. Jak wynika z badania Gemius SA - nie jest to liczna grupa. Osoby, które często lub czasami zadają w internecie pytania stanowią 26% populacji internautów, natomiast komentujący i opisujący produkty to 18%. Zdecydowanie silniejszą prosumencką postawę prezentują klienci sklepów internetowych. Oni częściej wzorują się na przeczytanych opiniach i komentarzach innych (78%), chętniej dzielą się swoją wiedzą z innymi (23%), a także pytają o interesujące ich marki, produkty, czy usługi (31%).

Co ciekawe, to właśnie ta grupa osób ma duży wpływ na decyzje zakupowe mniej aktywnych internautów. Prawie 3/4 badanych zadeklarowało wcześniejsze zapoznawanie się z opiniami o markach i produktach przed podjęciem ostatecznej decyzji czy kupić dany produkt.

Gemius: internauta - prawie jak prosument

Wojciech Ciemniewski

Internauci stosunkowo często ufają opiniom innych konsumentów, gdyż, według nich, są oni w stanie przekazać obiektywną wiedzę i rzetelną ocenę produktów. Użytkownicy sieci skutecznie opierają się działaniu reklam, które według nich nie dostarczają żadnych użytecznych informacji o produktach i po prostu irytują. Inni konsumenci mają doświadczenie w używaniu danego artykułu lub usługi, a internet umożliwia im swobodne, śmiałe wypowiadanie się o jakości i satysfakcji - komentuje wyniki badania Wojciech Ciemniewski, Młodszy Badacz Gemius SA. Nie znaczy to jednak, że internauci traktują opinie innych jako wyrocznię. Sami aktywnie szukają informacji w wielu źródłach (m.in. wyszukiwarki, fora, porównywarki cen, blogi) i biorą je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Z drugiej strony, większość z nich niechętnie stara się dołożyć choćby kilka słów od siebie, więc wszyscy korzystają z opinii najbardziej aktywnych użytkowników. Warto pamiętać, że coraz więcej internautów potrafi odróżnić fake marketing od wpisów faktycznych użytkowników produktów.

Czy internauci ufają informacjom o produktach zamieszczonych przez innych użytkowników w sieci? Z analizy Gemius wynika, że wśród osób, które mają już za sobą zakupy online - 49% ma pozytywny stosunek do tego rodzaju treści (co czwarty internauta korzystający z tej formy zakupu określa opinie innych jako sprawdzone, natomiast 15% jako obiektywne). Jednak aż 33% nie dowierza trafności, czy rzetelności opinii i wykazuje sceptycyzm wobec nich. Dodatkowo co czwarta z negatywnie nastawionych osób uważa, że mogą one być kłamstwem lub celowo stosowaną zagrywką marketingową.

Celem badania przeprowadzonego w czerwcu 2009 roku, było poznanie opinii internautów na temat źródeł poszukiwania informacji o zakupach produktów i usług w internecie. Badanie zrealizowano za pomocą ankiet emitowanych na witrynach internetowych, korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Do analizy włączono 1000 wypełnionych do końca kwestionariuszy, zebranych od internautów w wieku 15 lat i więcej. Aby dane były reprezentatywne dla całej populacji internautów, odpowiedzi analizowano z wykorzystaniem specjalnie opracowanej wagi analitycznej.

Źródło: Gemius