Gemius i Otineo we wspólnych badaniach

Otineo, serwis emitujący reklamy, których obejrzenie potwierdzają użytkownicy, nawiązał współpracę z firmą Gemius SA w zakresie prowadzenia badań marketingowych.

Efektem współpracy Otineo i Gemius jest wprowadzenie na rynek wspólnych produktów badawczych realizowanych w serwisie Otineo - są to badanie efektywności kampanii reklamowej oraz test kreacji.

Badanie efektywności kampanii to badanie świadomości i oceny marki, chęci zakupu czy zapamiętania kontaktu z reklamą. Prowadzone w trzech falach sondaże pozwolą określić krótko i długoterminową efektywność prowadzonych w serwisie kampanii i ich wpływ na postrzeganie marki.

Drugi rodzaj badań będzie odnosić się do samych kreacji reklamowych. Będzie można sprawdzić, która z testowanych wersji reklamy daje najlepsze efekty - jak są oceniane przez odbiorców oraz czy gwarantują zapamiętanie produktu, marki i haseł reklamowych. Informacje zebrane w ten sposób mogą być wykorzystane przed rozpoczęciem ostatecznych kampanii, także w innych mediach.

Serwis Otineo dysponuje możliwościami w zakresie emitowania reklam wideo, animacji czy grafik. Pojawiające się przed lub po kreacji kwestionariusze zawierają określoną ilość pytań zamkniętych bądź otwartych, które będą emitowane grupie losowo wybranych użytkowników serwisu.