Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Gemius i Otineo we wspólnych badaniach

Otineo, serwis emitujący reklamy, których obejrzenie potwierdzają użytkownicy, nawiązał współpracę z firmą Gemius SA w zakresie prowadzenia badań marketingowych.

Efektem współpracy Otineo i Gemius jest wprowadzenie na rynek wspólnych produktów badawczych realizowanych w serwisie Otineo - są to badanie efektywności kampanii reklamowej oraz test kreacji.

Badanie efektywności kampanii to badanie świadomości i oceny marki, chęci zakupu czy zapamiętania kontaktu z reklamą. Prowadzone w trzech falach sondaże pozwolą określić krótko i długoterminową efektywność prowadzonych w serwisie kampanii i ich wpływ na postrzeganie marki.

Drugi rodzaj badań będzie odnosić się do samych kreacji reklamowych. Będzie można sprawdzić, która z testowanych wersji reklamy daje najlepsze efekty - jak są oceniane przez odbiorców oraz czy gwarantują zapamiętanie produktu, marki i haseł reklamowych. Informacje zebrane w ten sposób mogą być wykorzystane przed rozpoczęciem ostatecznych kampanii, także w innych mediach.

Serwis Otineo dysponuje możliwościami w zakresie emitowania reklam wideo, animacji czy grafik. Pojawiające się przed lub po kreacji kwestionariusze zawierają określoną ilość pytań zamkniętych bądź otwartych, które będą emitowane grupie losowo wybranych użytkowników serwisu.