Gemius dzieli internautów

W czasie konferencji "Internet 2k6 - Powrót boomu" Gemius zaprezentował po raz pierwszy wyniki badania, które pozwoliło wśród internautów wyróżnić sześć segmentów użytkowników, czyli Laików, Pragmatyków, Rozrywkowych, Odkrywców, Gaduły oraz Maniaków komputerowych. Co z tego podziału wynika dla reklamodawców?

Gemius dzieli internautów
Marcin Pery oraz Eliza Bujnowska w czasie prezentacji raportu "Segmentacja użytkowników internetu" przywołali ciekawy slajd, które potwierdza intuicje, że również Polskim internautom najtrudniej byłoby się rozstać właśnie z internetem. Podobne wyniki badań na amerykańskich internautach referowaliśmy w tekście "Internet postrachem innych mediów".

Gemius dzieli internautów
Laicy

- 71,4% deklaruje, że w internecie szuka informacji o bieżących wydarzeniach

- Najkrótsi stażem, spędzają mało czasu w internecie

- Używają internetu w domu

- Nie emocjonują się możliwościami internetu, korzystają w ściśle określonym celu

- Najmniej wyedukowani internetowo

Oczywiście niejednolita grupa

Sześć segmentów internautów znacząco różni się pod względem sposobu korzystania z internetu. - Zaprezentowane profile nie tylko uzupełniają dotychczasową wiedzę, bazującą przede wszystkim na danych społeczno-demograficznych, ale także ułatwiają formułowanie strategii marketingowych nastawionych na pozyskanie konkretnych grup użytkowników - wyjaśnia Marcin Pery, wiceprezes Gemius.

Pragmatycy

- 76,2% szuka interesujących ofert lub opisów produktów

- Aktywni internauci, z najdłuższym stażem

- Korzystają z internetu w pracy

- Szukają opisów produktów, informacji gospodarczych

- Nie korzystają z blogów, chatów, grup dyskusyjnych

- Świadomi użytkownicy sieci

Jak wynika z raportu Gemius, w sieci możemy spotkać internautów wszechstronnie wykorzystujących zasoby internetu, w przypadku których ciężko jest wyróżnić dominujący cel korzystania z tego medium. Do tej grupy należą Laicy, Odkrywcy i Maniacy komputerowi. Obok nich istnieją segmenty, których przedstawiciele wykorzystują internet w jasno określonym celu: do komunikacji (Gaduły), zabawy (Rozrywkowi), bądź celów praktycznych (Pragmatycy).

Początkujący-zaawansowani

Rozrywkowi

- 77,8% nie wykorzystuje internetu w celu zawodowym

- Spędzają najmniej czasu w internecie, od niedawna

- Korzystają z internetu w domu

- Interesują się grami i sportem

- Korzystają z chatów, wysyłają smsy

- Niezaawansowani informatycznie

Niemniej ważnym aspektem w rozróżnianiu internautów jest stopień ich zaawansowania w posługiwaniu się nowymi technologiami, związanymi z dostępem do sieci. Takie podejście pozwala na odróżnienie trzech grup: użytkowników początkujących, do których należą Laicy i Rozrywkowi, internautów bardziej świadomie korzystających z sieci - Gadułów i Odkrywców oraz ekspertów komputerowych, czyli Pragmatyków i Maniaków komputerowych.

Gemius dzieli internautów