Gazeta.pl zwiększyła przychody

W pierwszej połowie br. łączne przychody portalu Gazeta.pl wyniosły 4 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – wynika ze skonsolidowanego raportu półrocznego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Tegoroczne przychody z pierwszego półrocza portalu wzrosły o 1,2 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przychody z reklamy wyniosły 3,4 mln zł (więcej o 1 mln zł od 2002 r.). Zmniejszyły się za to koszty operacyjne – w ubiegłym półroczu utrzymały się na poziomie 13,7 mln zł.

Portal Gazeta.pl zredukował zatrudnienie. Pod koniec czerwca br. istniało 70 etatów, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 97.

Raportu KPWiG wskazuje również, że w pierwszym półroczu 2003 r. zwiększyła się liczba unikalnych użytkowników portalu Gazeta.pl o 75% (tak wynika z wewnętrznych danych pochodzących z systemu NetTracker Sane Solutions LCC - Niestety nie wiemy nic o filtrach zastosowanych w tym systemie). Raport KPWiG, powołując się na dane SMG/KRC, sugeruje też, że w tym samym czasie o 27% zwiększyła się penetracja Internetu w naszym kraju.