Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Gazeta.pl uzyskała dodatnią EBITDA

Pion internetowy Agory wypracował w minionym kwartale pozytywny wskaźnik zysku operacyjnego powiększony o amortyzację. Jak wskazuje raport finansowy spółki za trzy ostatnie miesiące 2004 roku, liczba unikalnych użytkowników portalu wzrosła o 17%.

W IV kwartale 2004 roku oraz w całym drugim półroczu 2004 r. pion internetowy Agory osiągnął dodatnią EBITDA. "W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost przychodów, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu kosztów operacyjnych" - wskazuje raport spółki - "Kolejny kwartał z rzędu malały koszty amortyzacji, co jest wynikiem całkowitego umorzenia inwestycji z lat 2000-2001."

Liczba unikalnych użytkowników Gazeta.pl wzrosła w IV kwartale 2004 r. o 17% do 3,7 mln (liczba cookies). W stosunku do analogicznego okresu 2003 r. wzrost liczby unikalnych użytkowników portalu wyniósł 62%.

Liczba osób deklarujących korzystanie z internetu w Polsce wzrosła w tym samym okresie o 23% do 7,8 mln użytkowników (osoby deklarujące korzystanie z sieci, nie cookies).