Gazeta.pl na pudle

Z najnowszego rankingu witryn internetowych opublikowanego przez TNS OBOP wynika, że w czołówce polskich portali zachodzą zmiany. Interia, dzierżąca do tej pory trzecie miejsce pod względem deklarowanego przez internautów „korzystania”, musiała ustąpić pola portalowi Gazeta.pl.

W pierwszej piątce portali z których Polacy korzystają najczęściej znalazły się: Onet (48,4% badanych), Wirtualna Polska (27,3%), Gazeta (14,5%), Interia (10,0%) oraz RMF FM (9%). Z pozostałych witryn korzystało mniej niż 5% internautów. Tutaj zaskakuje słabnąca pozycja Interii, która do niedawna niepodzielnie dzierżyła trzecie miejsce. Jeszcze w miesiącu poprzedzającym badanie Interia wyprzedzała portal Gazeta – korzystanie z nich deklarowało odpowiednio 27,2 i 21,9% badanych.

Podobnie kształtuje się także kolejność w pierwszej piątce portali, wynikająca ze spontanicznej i wspomaganej ich znajomości przez internautów: Onet (odpowiednio 70% i 92,1%), Wirtualna Polska (57,1 i 88,7%), Interia (30,3 i 69,5%), Gazeta (25,7 i 58,7%), RMF FM (16,6 i 49,4%).

Poproszeni o komentarz przedstawiciele Gazety.pl oraz Interii .pl przynajmniej w jednym są zgodni: rezultat badania ich nie dziwi. Zaraz potem jednak zupełnie inaczej interpretują raport OBOP-u. "Wynik osiągnięty przez portal Gazeta.pl w kategorii "korzystanie z witryn internetowych - najczęściej" raczej nie dziwi. Badanie to nie mierzy rzeczywistych zachowań a jedynie deklaracje użytkowników Internetu na temat ich zachowań, co oznacza, że sporą rolę w odpowiedziach odgrywa znajomość marki - a nie da się ukryć, że „Wyborcza” jest marką znaną. W sytuacji więc, kiedy wynik „Gazety” jest sumą wskazań dla marek „Gazeta” i „Wyborcza”, łączny odsetek wskazań może być stosunkowo wysoki, by nie powiedzieć - zawyżony. Na takich samych zasadach także moglibyśmy "sztucznie zawyżyć" deklarowaną oglądalność Interia.pl, sumując odpowiedzi dla "Interia" i "RMF FM", które - liczone oddzielnie - zanotowały odpowiednio 10% i 9% wskazań. W rzeczywistości obrazem rynku jest "odwiedzalność" witryn mierzona w dłuższych okresach. Na świecie przyjmuje się, że najbardziej wiarygodnym odzwierciedleniem lojalności względem witryny jest pomiar deklaracji odwiedzin w ciągu ostatnich 7 dni, a odzwierciedleniem "odwiedzalności" ogółem - w ciągu miesiąca. W rankingu korzystania z witryn internetowych w miesiącu poprzedzającym badanie, Interia.pl samodzielnie zajęła miejsce trzecie (z wynikiem 27,2%), a Gazeta - pomimo sumowania logicznego wskazań – miejsce czwarte, z wynikiem o ponad 5 punktów procentowych niższym. To obrazuje właśnie siłę marki w pytaniach jednokrotnego wyboru" - mówi Mariusz Kuziak, rzecznik prasowy portalu Interia.pl.

Inaczej oczywiście na te kwestie zapatruje się Paweł Wujec. Szef redakcji i promocji portalu Gazeta.pl mówi: " Nas te wyniki nie dziwią. Od 2-3 miesięcy liczba użytkowników naszego portalu bardzo szybko rośnie. W sierpniu było ich około miliona, w październiku jest ok. 1,4 mln wg wewnętrznych źródeł pomiaru. Istotniejsza rzecz jest taka, że te badania - jak i inne - potwierdzają założenia naszej strategii. My nie chcemy być kolejną kopią Onetu. Mamy przejrzysty "format", używając terminologii radiowej, nastawiamy się na dorosłych użytkowników; chcemy oferować im najlepsze informacje, najwięcej ogłoszeń, specyficzne - bo nie wszystkie - usługi internetowe; najbogatsze zasoby treści. To zajmuje czas, nie dzieje się od razu. Ale krok po kroku zmierzamy w tę stronę i wyniki pokazują, że użytkownicy to dostrzegają i cenią w coraz większym stopniu. Nie chodzi tylko o zasięg - także o brand awareness, które dziś wynosi blisko 60%, a rok temu jeśli dobrze pamiętam nie przekraczało 40% ."

Dla nas i naszych Czytelników szczególnie interesujące są zapewne informacje na temat wyników, jakie w badaniu osiągnęły witryny magazynów komputerowych i informatycznych. Jeżeli chodzi o znajomość spontaniczną i wspomaganą, to pierwsze miejsce zajął Komputer Świat (6,9 i 24,4%), drugie Chip (3,9 i 16,2%), na trzecim miejscu znalazła się witryna naszego wydawnictwa PC World (3,3 i 15,7%), na czwartym zaś także "nasz" tytuł Computerworld (2 i 12,8%). Wśród ogółu wskazywanych witryn, serwisy te zajęły odpowiednio: 11, 19, 22 i 29 miejsce.

W znacznie bardziej miarodajnych badaniach, dotyczących częstotliwości korzystania z poszczególnych serwisów internetowych, wśród witryn magazynów komputerowych i informatycznych PC World uplasował się na drugim miejscu za Komputer Światem (odpowiednio 15 i 18 miejsce pośród wszystkich serwisów oraz deklarowane przez internautów korzystanie na poziomie 1,4 oraz 2,1%) , ale znacznie wyprzedził Chipa (23 miejsce i 0,7%).

Powyższe dane pochodzą z wyników badania Interbus, jakie firma badawcza TNS OBOP zrealizowała we wrześniu i w październiku br. na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku powyżej 15 lat, przeprowadzając 2015 wywiadów.