Gazeta.pl: do października br.będziemy używać danych GemiusTraffic

W raporcie Agory za ostatni kwartał w części poświęconej statystykom portalu Gazeta.pl zamiast wyników PBI wciąż mamy wskaźniki liczone w cookies. I ta sytuacja się nie zmieni przez najbliższe trzy kwartały - wskazuje portal. Dlaczego?

Komunikat Agory głosi, że w IV kwartale liczba unikalnych użytkowników portalu wzrosła do 3,7 mln. Nie jest to jednak żadna liczba użytkowników, ale jedynie cookies. I pomimo, że w czasie opracowywania raportu dostępne były już wyniki PBI Gazeta.pl nie skorzystała z tych danych.

Dane badania megapanel PBI dostępne są od października 2004 roku, co z oczywistych względów, uniemożliwia nam pokazywanie dynamiki wzrostu liczby odwiedzających rok do roku - wyjaśnia Aleksanda Szwiling, rzecznik prasowy portalu - Do października 2005 roku, we wszystkich publikacjach dotyczących rocznej dynamiki przyrostu liczby korzystających portal Gazeta.pl będzie się posługiwał, z braku innych danych, wynikami badania GemiusTraffic. Wszędzie tam, gdzie dane będą dostępne, Gazeta.pl będzie się posługiwać danymi PBI. Jak wskazuje przedstawicielka Gazety, portal uważa dane PBI za znacznie bardziej wartościowe, w szczególności dlatego, że pokazują rzeczywistą liczbę osób odwiedzających portal.

Pomimo takich deklaracji, w raporcie Agory poza danymi liczonymi na podstawie cookies nie pojawiły się dane z PBI.

Październikowy megapanel pokazał, że Gazetę odwiedziło 2,48 mln użytkowników (w listopadzie ponad 2,58 mln). Jest to jednak znacząca różnica w porównaniu z 3,7 mln cookies.