Gazeta.pl bada pracowników

Portal Gazeta.pl i HRK SA uruchomiły projekt badanie pracowników „Monitor Rynku Pracy”, który posłuży do śledzenia zmian na rynku pracy.

W ramach projektu analizowane będą m.in. oczekiwania kandydatów, kryteria wyboru pracodawcy przez pracowników, przyczyny zmiany pracy, zależność oczekiwań płacowych pracowników od wieku, wykształcenia, rejonu zamieszkania.

Wyniki ankiety posłużą do dokonywania analiz, które następnie będą udostępniane w GW, Gazeta.pl i HRK.pl. Osoby biorące udział w badaniu będą mogły porównać swoje osiągnięcia zawodowe i warunki pracy z dowolnie określoną grupą odniesienia - z osobami w tym samym wieku, z tym samym wykształceniem, na tych samych stanowiskach itp.