Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Gazeta.pl: 5 mln zł przychodu w I półroczu br.

W minionym półroczu Gazeta.pl miała miesięcznie średnio 2,9 mln unikalnych użytkowników (dane wg gemiusTraffic). Przychody portalu wzrosły o 25% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Koszty operacyjne spadły o 28%.

Ze skonsolidowanego raportu za I półrocze Agory wynika, że działalność internetowa spółki - portal Gazeta.pl - wygenerował w tym okresie 5 mln zł przychodu. To o jedną czwartą więcej niż w ubiegłym roku.

Gazeta.pl wskazuje, że dla niej najważniejszym wydarzeniem minionego półrocza było podpisanie umowy z PTK Centertel dotyczącej serwisu WAP (współpraca w zakresie budowania platformy mobilnej Świat Idei). W tym czasie portal uruchomił też swój numer dostępowy, zmienił stronę główną, wprowadził serwis z blogami.

W I półroczu br. Gazetę.pl odwiedzało miesięcznie średnio 2,9 mln unikalnych użytkowników (dane wg gemiusTraffic). W porównaniu do I półrocza 2003 roku liczba użytkowników wzrosła o 67%.

O 28% spadły koszta operacyjne portalu. Spadek kosztów amortyzacji był wynikiem całkowitego umorzenia znacznej części należności za oprogramowanie wykorzystywane w działalności internetowej.