Gazeta.pl: 5 mln zł przychodu w I półroczu br.

W minionym półroczu Gazeta.pl miała miesięcznie średnio 2,9 mln unikalnych użytkowników (dane wg gemiusTraffic). Przychody portalu wzrosły o 25% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Koszty operacyjne spadły o 28%.

Ze skonsolidowanego raportu za I półrocze Agory wynika, że działalność internetowa spółki - portal Gazeta.pl - wygenerował w tym okresie 5 mln zł przychodu. To o jedną czwartą więcej niż w ubiegłym roku.

Gazeta.pl wskazuje, że dla niej najważniejszym wydarzeniem minionego półrocza było podpisanie umowy z PTK Centertel dotyczącej serwisu WAP (współpraca w zakresie budowania platformy mobilnej Świat Idei). W tym czasie portal uruchomił też swój numer dostępowy, zmienił stronę główną, wprowadził serwis z blogami.

W I półroczu br. Gazetę.pl odwiedzało miesięcznie średnio 2,9 mln unikalnych użytkowników (dane wg gemiusTraffic). W porównaniu do I półrocza 2003 roku liczba użytkowników wzrosła o 67%.

O 28% spadły koszta operacyjne portalu. Spadek kosztów amortyzacji był wynikiem całkowitego umorzenia znacznej części należności za oprogramowanie wykorzystywane w działalności internetowej.