Gazeta ludzi dojrzałych

Już blisko połowa internautów odwiedzających witryny serwisów Agory Gazeta.pl lub Wyborcza.pl to ludzie powyżej 30 – tki. Gazeta.pl przewiduje osiągnięcie break even point w końcu 2003 roku, udział reklamy inernetowej w przychodach portalu ma się utrzymać na poziomie 75%.

Działający od roku portal Gazeta.pl uzyskał w 2001 roku 3,8 mln przychodów, z czego 3 mln to wpływy z reklamy internetowej. Przedstawiciele portalu zapowiadają osiągnięcia break even point w końcu 2003 roku. W całym ub. roku koszty operacyjne wyniosły 29,1 mln zł, z czego amortyzacja pochłonęła 10,6 mln zł a reklama 4,4 mln zł. Strata netto portalu w 2001 to 18,2 mln zł. Agora zainwestowała w rozwój przedsięwzięcia 17,9 mln zł. W projekcie internetowym Agory w grudniu 2001 r. pracowały 102 osoby.

Udział reklamy w przychodach, według szacunków kierownictwa portalu ma się utrzymywać na poziomie 75% całej sumy wpływów. Gazeta.pl nie podaje natomiast jeszcze szczegółów planowanego odcięcia części serwisów i udostępniania ich płatnie. Przy okazji nie omieszkamy „podgryźć” delikatnie konkurencji – miesięcznik Ibiz cytując powyższe dane dotyczące wpływów z reklamy powtórzył niefortunne, wyjaśnione już zresztą wcześniej m.in. w Internet Standard, przejęzyczenie prezes Wandy Rapaczyński jakoby wpływy reklamowe Gazety.pl były wyższe od przychodów z e-reklamy osiągniętych przez Onet.pl.

Według danych z grudnia ub. roku Gazeta.pl miała milion unikalnych użytkowników miesięcznie. Liczba odsłon w styczniu br. według danych Gazety przekroczyła 50 mln. Gazeta coraz bardziej staje się medium dla ludzi dojrzałych – według badania Net Track w III kwartale 2001 udział użytkowników w wieku powyżej 30 lat wzrósł do 47,8% (w II kwartale ub. roku – 45%). Odsetek internautów powyżej 20 roku życia korzystających z gazety.pl wzrósł w tym okresie porównaniu z II kwartałem ub. roku do 87,7%. Według danych Net Track za grudzień’01 – styczeń’02, blisko 60% internautów odwiedzających gazeta.pl lub wyborcza.pl mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (w całej populacji internautów badanej przez SMG/KRC odsetek ten wynosi 37,2%). Dochody powyżej 2000 zł netto deklaruje niemal 15% odwiedzających witryny Gazeta.pl lub Wyborcza.pl (w przypadku wszystkich internautów odsetek ten wynosi 7%).

Papierowe i internetowe wydawnictwa Agory mają duży wskaźnik współczytelnictwa. 70% internautów odwiedzających co najmniej raz w miesiącu witryny Agory co najmniej raz w tygodniu sięga po Gazetę Wyborczą. Jednocześnie 28% czytelników papierowej Gazety (deklarujących czytanie GW co najmniej raz w tygodniu) przynajmniej raz w miesiącu odwiedza Gazeta.pl lub Wyborcza.pl.