Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Gadu-Gadu: wyniki finansowe za 3 kwartały

Gadu-Gadu SA za okres trzech kwartałów 2007 r. osiągnęła przychody netto w wysokości 14,370 mln zł, w porównaniu z 7,717 mln zł w analogicznym okresie 2006 r.

Zysk netto spółki w okresie styczeń-wrzesień 2007 r. wyniósł 5,153 mln zł w porównaniu do 2,701 mln zł zysku netto w tym samym okresie 2006 r. Jest to wzrost o 191%. Wynik za 3 kwartały został pomniejszony o kwotę 1,779 mln zł. stanowiącą koszt programu motywacyjnego.

Przychody ze sprzedaży za sam III kwartał wyniosły 5,057 mln zł, a zysk netto- 903 tys. zł. Dla porównania przychody za II kwartał b.r. wyniosły 5,17 mln zł, a zysk netto- 2,38 mln zł.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, wzrost przychodów Gadu-Gadu SA zawdzięcza m.in. rosnącym przychodom z usług telekomunikacyjnych oraz zwiększonej sprzedaży usług reklamowych w komunikatorze Gadu-Gadu, Gadu Radio, serwisie społecznościowym MojaGeneracja.pl.

Przychody z usług telekomunikacyjnych wyniosły 1,625 mln zł za 3 kwartały i 624 tys. zł w samym III kwartale.

Gadu-Gadu: wyniki finansowe za 3 kwartały

W ciągu 9 miesięcy 2007 r. spółka wydała na inwestycje kwotę 5,535 mln zł. - Sukcesywnie realizujemy zapowiadane przejęcia atrakcyjnych projektów, które integrujemy z siecią Gadu-Gadu. Tak dzieje się m.in. z unikatowym projektem mikroblogingu Blip.pl, czy wersjami mobilnymi Gadu-Gadu- mówi Piotr Pokrzywa za zarządu Gadu-Gadu SA.

Zobacz także: Gadu-Gadu: Udany II kwartał