Gadu-Gadu: roszczenia Eyeball Networks bezpodstawne

Firma Gadu-Gadu S.A. kategorycznie zaprzecza, jakoby w trakcie obowiązywania umowy licencyjnej, jak również po jej rozwiązaniu naruszała prawa intelektualne Eyeball Networks. W nowym raporcie bieżącym spółki Gadu-Gadu S.A. podaje, że roszczenia kanadyjskiej firmy są nieuzasadnione i pozbawione podstaw prawnych.

Przypomnijmy, że 19 maja 2008 r. Gadu-Gadu otrzymało wezwanie do stawienia się w Sądzie Najwyższym Kolumbii Brytyjskiej. Proces właścicielowi najpopularniejszego w Polsce komunikatora wytoczyła firma Eyeball Networks Inc. Przedmiotem postępowania jest żądanie zapłaty za rozwiązaną przez Gadu-Gadu S.A. umowę licencyjną, która pozwalała polskiemu komunikatorowi na korzystanie z technologii audio-wideo firmy Eyeball. Wysokość roszczeń zgłaszanych przez Eyeball Networks Inc. wynosi 22.242.000 USD.

"Roszczenia zgłaszane przez Eyeball Networks Inc. są nieuzasadnione i pozbawione podstaw prawnych" - oświadcza w raporcie bieżącym Gadu-Gadu.pl. Dalej w raporcie czytamy: "Gadu-Gadu S.A. rozwiązując w listopadzie 2006 r. umowę licencyjną z dnia 23 marca 2005 r. wykonała (co znajduje potwierdzenie w posiadanych dokumentach i okolicznościach faktycznych) wszelkie czynności, do których była zobowiązana zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej, w tym natychmiast zaprzestała jakiegokolwiek użytkowania oprogramowania, jakiegokolwiek komponentu, dokumentacji, znaków handlowych Eyeball Networks Inc."

Zarząd spółki Gadu-Gadu S.A. podaje, że zarzuty są pozbawione podstaw faktycznych, ponieważ użytkownicy komunikatora z funkcjonalnością audio-wideo (wersje od 7.0 do 7.5) nie mają żadnej możliwości korzystania z technologii Eyeball. Fakt ten wynika z przyczyny prozaicznej: sam Eyeball zablokował Gadu-Gadu dostęp do komponentów serwera, przez co użytkownicy nie mogli używać tej technologii.

Zgłoszone przez Eyeball Networks Inc. zarzuty korespondują z zarzutami i twierdzeniami przedstawiciela handlowego tej firmy (SalesManager) w Europie Środkowej i Wschodniej, formułowanymi również za pośrednictwem środków masowego przekazu we wrześniu i październiku 2006 r. W konsekwencji tych działań Gadu-Gadu wytoczył przeciwko SalesManager sprawę sądową, którą wygrało. Wniesiona przez SalesManager apelacja od wyroku została w dniu 9 kwietnia 2008 r. oddalona w całości przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Firmy oskarżają się nawzajem o naruszenie warunków umowy, jak również zarzucają sobie brak odpowiedzialności oraz brak woli bezkonfliktowego rozwiązania spornych spraw. "Szczerze mówiąc to na tym etapie niewiele więcej możemy powiedzieć ponad to, że według nas zarzuty są bezpodstawne" - komentuje sytuację rzecznik Gadu-Gadu, Jarosław Rybus.

Patrz też:

Spór o Gadu-Gadu

Kanadyjczycy wyłączyli wizję Gadu-Gadu.