Gadu-Gadu idzie na giełdę

Właściciele Gadu-Gadu zdecydowali o wprowadzeniu firmy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 21 sierpnia firma podpisała umowę z Domem Maklerskim IDMSA, który będzie pełnił rolę oferującego akcje. Obecnie spółka wraz z domem maklerskim prowadzi prace nad szczegółami oferty.

- Ogromna popularność Gadu-Gadu sprawiła, że jego nazwa stała się już synonimem komunikatora internetowego - mówi Krzysztof Szalwa z zarządu Gadu-Gadu. - Chcemy nadal wzmacniać naszą pozycję i rozwijać nowe usługi związane z komunikacją. Pomogą nam w tym środki pozyskane z giełdy - dodaje Krzysztof Szalwa.

Głównym źródłem przychodów spółki jest emisja reklam. Firma rozwija również ofertę usług telekomunikacyjnych VoIP świadczonych pod marką Gadu-Gadu NAGŁOS.

Właścicielami firmy są fundusz Warsaw Equity Holding (80%) oraz twórca komunikatora - Łukasz Foltyn (20%). Gadu-Gadu zatrudnia 40 osób.

W 2005 roku przychód spółki wyniósł 8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 5,5 mln zł. Zysk netto to odpowiednio 3,3 mln zł i 2 mln zł w 2004 roku.

Gadu-Gadu jest najpopularniejszym w Polsce komunikatorem internetowym, z którego korzysta prawie 5,5 mln użytkowników (Megapanel PBI/Gemius, maj br.). Drugim komunikatorem ze względu na liczbę użytkowników jest Skype, który w tym samym okresie miał ich 2,426 mln.

Gadu-Gadu idzie na giełdę
Gadu-Gadu idzie na giełdę

Na pytania o wielkość i cele emisji odpowiadają przedstawiciele Gadu-Gadu:

IS: Czy znany jest już harmonogram wejścia na giełdę?

Jarosław Rybus: Rozpoczynamy, wspólnie z oferującym (DM IDMSA), prace nad przygotowaniem prospektu emisyjnego.

IS: Czy znana jest już liczba akcji i ich przybliżona cena?

Jarosław Rybus: W tej chwili, z uwagi na wstępny etap procesu IPO spółki oraz przepisy prawa, nie możemy podać szczegółów dotyczących emisji.

Spółka będzie przekazywać na rynek ważne dla inwestorów informacje, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa i harmonogramem emisji.

IS: Na co spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki?

Krzysztof Szalwa: Chcemy nadal wzmacniać naszą pozycję i rozwijać nowe usługi, między innymi związane z komunikacją, usługami telefonii internetowej świadczonymi pod marką Gadu-Gadu NAGŁOS ®. Potencjał Gadu-Gadu daje wiele możliwości rozwoju. Dzięki wejściu Gadu-Gadu na giełdę będzie to możliwe.

Piotr Pokrzywa: Z pewnością położymy też nacisk na serwisy społecznościowe. Wielomilionowa grupa użytkowników Gadu-Gadu to jedna z najliczniejszych społeczności w polskim internecie.

Sonda: Czy Gadu-Gadu pozyska z emisji akcji planowane środki?

***

Wywiad z czerwca br. z Krzysztofem Szalwą oraz Piotrem Pokrzywą "Konsumpcja byłaby samobójstwem"

Aktualizacja: 22 sierpnia 2006 19:18

Umieściliśmy odpowiedzi rzecznika i członków zarządu na kilka pytań o emisję.