Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

GUS: wciąż wiele firm bez własnej strony internetowej

Podczas gdy średnia europejska wynosi 67%, tak w Polsce zaledwie 57% przedsiębiorstw pochwalić się może własną witryną www. Najgorzej sytuacja przedstawia się firmach małych, zatrudnających od 10 do 49 pracowników.

Ponad 57% polskich firm posiada stronę internetową - wynika z najnowszych danych GUS przedstawionych w raporcie na temat wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przez przedsiębiorstwa w 2009 r. Najlepiej sytuacja przedstawia się w dużych firmach, zatrudniających ponad 250 pracowników - odsetek firm posiadających własną stronę wynosi tu aż 88,2%. Właścicielom przedsiębiorstw małych (10-49 pracowników) wciąż brakuje przeświadczenia o konieczności istnienia w sieci za pośrednictwem swej witryny - własne strony www posiada w tej grupie 52% firm.

Z danych zebranych przez GUS od reprezentatywnej grupy 14 442 przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosiła co najmniej 10, wynika także, że najczęściej firmowa witryna www służy do prezentacji katalogów wyrobów lub cenników (42%) oraz pełni funkcję zapewnienia ochrony danych osobowych lub homologacji bezpieczeństwa (35%). W co piątym przedsiębiorstwie witryna umożliwia wysyłanie lub otrzymywanie zamówień, rzadziej (w 13% przypadków) służy użytkownikom do zamawiania produktów wg własnej specyfikacji. Inne funkcje, które spełniają witryny przedsiębiorstw dotyczą: informowania o wolnych stanowiskach pracy i przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (9%) oraz zamawiania lub rezerwacji on-line (7%).

Jak polskie przedsiębiorstwa i ich strony www wyglądają na tle innych krajów Unii Europejskiej? Z danych Eurostat wynika, że najlepiej w tym obszarze wypada Dania, gdzie 84% firm posiada własną witrynę www, a także Finlandia (81%) i Niemcy (78%). Średnia unijna wynosi 67%, a najgorzej sytuacja przedstawia się w Bułgarii, gdzie zaledwie 28 na 100 przedsiębiorstw posiada własną stronę internetową.

Wg danych GUS - 90% polskich przedsiębiorstw posiada dostęp do internetu. Jest on niemal powszechny w firmach dużych (99%), gorzej jest w przedsiębiorstwach zatrudniających 10-49 pracowników, gdzie odsetek firm podłączonych do sieci kształtuje się na poziomie 88%.

Źródła:http://www.stat.gov.pl , http://epp.eurostat.ec.europa.eu