GUS: wciąż wiele firm bez własnej strony internetowej

Podczas gdy średnia europejska wynosi 67%, tak w Polsce zaledwie 57% przedsiębiorstw pochwalić się może własną witryną www. Najgorzej sytuacja przedstawia się firmach małych, zatrudnających od 10 do 49 pracowników.

Ponad 57% polskich firm posiada stronę internetową - wynika z najnowszych danych GUS przedstawionych w raporcie na temat wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przez przedsiębiorstwa w 2009 r. Najlepiej sytuacja przedstawia się w dużych firmach, zatrudniających ponad 250 pracowników - odsetek firm posiadających własną stronę wynosi tu aż 88,2%. Właścicielom przedsiębiorstw małych (10-49 pracowników) wciąż brakuje przeświadczenia o konieczności istnienia w sieci za pośrednictwem swej witryny - własne strony www posiada w tej grupie 52% firm.

Z danych zebranych przez GUS od reprezentatywnej grupy 14 442 przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosiła co najmniej 10, wynika także, że najczęściej firmowa witryna www służy do prezentacji katalogów wyrobów lub cenników (42%) oraz pełni funkcję zapewnienia ochrony danych osobowych lub homologacji bezpieczeństwa (35%). W co piątym przedsiębiorstwie witryna umożliwia wysyłanie lub otrzymywanie zamówień, rzadziej (w 13% przypadków) służy użytkownikom do zamawiania produktów wg własnej specyfikacji. Inne funkcje, które spełniają witryny przedsiębiorstw dotyczą: informowania o wolnych stanowiskach pracy i przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (9%) oraz zamawiania lub rezerwacji on-line (7%).

Jak polskie przedsiębiorstwa i ich strony www wyglądają na tle innych krajów Unii Europejskiej? Z danych Eurostat wynika, że najlepiej w tym obszarze wypada Dania, gdzie 84% firm posiada własną witrynę www, a także Finlandia (81%) i Niemcy (78%). Średnia unijna wynosi 67%, a najgorzej sytuacja przedstawia się w Bułgarii, gdzie zaledwie 28 na 100 przedsiębiorstw posiada własną stronę internetową.

Wg danych GUS - 90% polskich przedsiębiorstw posiada dostęp do internetu. Jest on niemal powszechny w firmach dużych (99%), gorzej jest w przedsiębiorstwach zatrudniających 10-49 pracowników, gdzie odsetek firm podłączonych do sieci kształtuje się na poziomie 88%.

Źródła:http://www.stat.gov.pl , http://epp.eurostat.ec.europa.eu