Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

GTS stawia na Oracle

Spółki wchodzące w skład holdingu GTS Polska (Internet Partners) będą korzystać z systemów billingowych opartych na bazach danych Oracle.

GTS i Oracle Polska zawarły kontrakt o wartość 0,75 mln zł. Operator planuje rozbudowę posiadanych systemów billingowych. GTS do celów rozliczeń wykorzystuje oprogramowanie Infranet amerykańskiej firmy Portal Software. Z głównym systemem billingowym współpracuje ponadto klika aplikacji stworzonych przez programistów GTS. Rozwiązania te już obecnie działają z wykorzystaniem bazy Oracle8i Enterprise.

Według danych GTS z usług firmy korzysta obecnie 7 tys. klientów.