GTS Energis po raz pierwszy

W kilka dni po oficjalnym zakończeniu czynności transakcyjnych, przedstawiciele połączonych spółek zorganizowali spotkanie, na którym zaprezentowali wyniki finansowe za III kw. br. i podsumowali dotychczasowe efekty konsolidacji.

Finalizacja transakcji przejęcia Energis Polska przez GTS Polska nastąpiła 7 października tego roku (po uprzednim zaakceptowaniu umowy przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W zarządzie GTS Energis zasiedli: Jarosław Mikos - prezes i dyrektor zarządzający spółki (wcześniej prezes Energis Polska) oraz Tomasz Galas - wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy (poprzednio sprawował podobne funkcje w GTS Polska).

Przychody GTS Energis za III kw. br. wyniosły 97,3 mln zł (o 4 mln więcej niż w II kw. odnotowały oddzielnie GTS Polska i Energis Polska). Na koniec tego roku połączona spółka planuje osiągnąć łączne przychody sięgające 376 mln zł.

GTS Energis po raz pierwszy

Przychody GTS Energis w 2005 roku (w mln zł)

Trzeci kwartał 2005 roku to dwuprocentowy spadek EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) GTS Energis w stosunku do wskaźnika z drugiego kwartału (firmy niepołączone). Przedstawiciele spółki tłumaczą delikatny spadek przedłużającym się okresem oczekiwania na finalizację transakcji konsolidacyjnej oraz okresem wakacyjnym (mniejsze wykorzystanie zasobów sieciowych przez klientów). Na koniec bieżącego roku GTS Energis chce osiągnąć skumulowany zysk EBITDA na poziomie 54,2 mln zł.

GTS Energis po raz pierwszy

EBITDA GTS Energis w 2005 roku (w mln zł)

Zarząd spółki chce walczyć o nowych klientów głównie poprzez działania innowacyjne (nowe produkty, usługi), teleinformatyczny outsourcing, tzw. transakcje wiązane oraz skuteczne działania akwizycyjne (telemarketing). GTS Energis patrzy także z zainteresowaniem na polski rynek telekomunikacyjny, z uwzględnieniem firm, które potencjalnie mogłyby zostać kupione przez spółkę (Exatel, Pro-Futuro, Crowley czy będąca ostatnio obiektem analiz wielu specjalistów od rynku - Telefonia Dialog - pod warunkiem rozsądnej i realistycznej wyceny firmy). Dalsze kroki inwestycyjne będą również polegać na rozszerzeniu oferty GTS Energis na rynki średnich i małych przedsiębiorstw (SMB) - do końca tego roku ma powstać ujednolicona oferta dla wszystkich (ok. 7 tys.) klientów firmy.

Jak twierdzą przedstawiciele połączonej spółki, łączne nakłady inwestycyjne będą wynosiły w GTS Energis 40 mln zł każdego roku. Obecna struktura przychodów firmy kształtuje się w następujący sposób: 58 proc. - usługi internetowe, 12 proc. - transmisja danych, 30 proc. - usługi głosowe. GTS Energis chce także utrzymać swą pozycję na rynku usług dodanych (numery telefoniczne 0-70x, 0-80x).