GPW: konkurs "Złota strona emitenta" po raz trzeci

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ogłosiło III edycję konkursu "Złota strona emitenta", w którym zostanie wyłoniona najlepsza strona internetowa spółki giełdowej. Ogłoszenie wyników 3-etapowego konkursu nastąpi 2 października 2009 r. Patronem projektu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Ogłoszono rozpoczęcie III edycji konkursu "Złota strona emitenta 2009" , którego organizatorem jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Patronat nad konkursem objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Celem konkursu jest promocja stron spółek giełdowych, jako przyjaznej, efektywnej i nowoczesnej formy komunikacji. Witryny internetowe są nie tylko źródłem informacji, ale także platformą dwustronnej komunikacji z inwestorami i akcjonariuszami. Na wszystkich etapach Konkursu oceniane będą kwestie związane z relacjami inwestorskimi - mówi Beata Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W roku bieżącym szczególny nacisk położony zostanie na łatwość dotarcia do informacji (nowe kryterium dotyczące pozycjonowania strony) oraz reakcję na pytania inwestorów (większa waga punktowa niż w roku ubiegłym). Dodatkowo oceniana będzie przydatność treści zawartych na stronach internetowych z punktu widzenia inwestorów - zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Konkurs składa się z trzech etapów, w których spółki oceniane będą w czterech kategoriach: (1) spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40; (2) spółki należące do sWIG80; (3) spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów; (4) spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect. Etap I rozpoczie się 10 lipca 2009 r. i polegać będzie na ocenie zgłoszonych witryn w sześciu zakresach tematycznych. Etap ten zakończy się 10 sierpnia wyłonieniem po 10 stron najwyżej punktowanych w każdej z czterech kategorii.

W etapie II, trwającym od 11 sierpnia do 10 września jury wyłoni 3 nominatów w każdej z 4 kategorii. Ostatni, III etap zakończy się 2 października ogłoszeniem zwycięzców, których witryna najlepiej oceniona zostanie członków Kapituły.

Kapitułę konkursu tworzą: Ludwik Sobolewski - Przewodniczący (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA); Dariusz Choryło (Polski Instytut Relacji Inwestorskich), Jarosław Dominiak (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych); Marcin Dyl (Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami); Dominik Kaznowski (Nasza Klasa Sp. z o.o.); Jarosław Sobolewski (IAB Polska); Beata Stelmach (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), prof. Leon Tarasewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie); Rafał Zaorski (Grupa Etendard Sp. z o.o.) oraz Janusz Żebrowski (K2 Internet SA).

W 2008 r. tytuł "Złotej strony emitenta" zdobyły witryny firm: Ciech S.A, ATM S.A, HTL Strefa S.A oraz EFICOM S.A.