GG Network nie stworzy standardu z IRBRI

Komitet Badań Radiowych i Polskie Badania Internetu zakończyły współpracę z GG Network SA w ramach Inicjatywy na Rzecz Badania Radia w Internecie (IRBRI).

KBR i PBI zdecydowały dalej samodzielnie pracować nad stworzeniem jednego standardu badań słuchalności radia w sieci. Jak podało KBR - "Stało się to po wielu zastrzeżeniach do działań GG Network, zgłaszanych publicznie nie tylko przez KBR, ale też m.in. PBI i instytuty badawcze."

Chodzi tu zapewne m.in. o to, że wydawca OPEN FM rzucił w połowie stycznia br. publiczne wyzwanie i zaprosił wszystkie konkurencyjne internetowe stacje radiowe do upublicznienia swojej słuchalności oraz podania metodologii badania.

Oto co jeszcze pisze KBR w informacji przesłanej mediom:

W trosce o dobro nowego standardu twórcy IRBRI chcą pracować wyłącznie w gronie instytucji i firm dbających o całą branżę radia internetowego, przestrzegających zasad etycznych, potrafiących rzetelnie analizować dane i nie wyciągających z nich nieuprawnionych wniosków.

KBR i PBI dołożą wszelkich starań podczas prac nad nowym standardem, aby powstałe badanie spełniało wymagania metodologiczne i obejmowało cały rynek rozgłośni internetowych w Polsce. Podobnie jak badanie słuchalności radia tradycyjnego Radio Track (realizowane na zlecenie KBR-u), również nowy standard mierzyć będzie słuchalność wszystkich istniejących stacji.

Oprócz wypracowania jednego standardu badań, KBR we współpracy z PBI chce też opracować jasne i przejrzyste zasady posługiwania się danymi. "

Przypomnę, że członkowie Komitetu Badań Radiowych (każdy z nich jest nadawcą kilkudziesięciu rozgłośni internetowych) deklarują, że do czasu stworzenia standardu pomiaru słuchalności kanałów w internecie, nie posługują się żadnymi cząstkowymi danymi, ani badaniami, które nie mogą być weryfikowane przez innych uczestników rynku. Na tej podstawie sugerowałem też, że żaden z podmiotów tworzących KBR nie podejmie rękawicy rzuconej przez OPEN.FM.

Obecnie w ramach Inicjatywy na Rzecz Badania Radia w Internecie trwa przegląd metodologii i rozwiązań, jakie oferują instytuty z Polski i z zagranicy.

- "Na pewno przyda się nasze doświadczenie zdobyte przy tworzeniu badania Radio Track. Przy wykorzystywaniu tych danych konieczne jest podanie co najmniej próby, fali, wskaźnika i grupy celowej. Podobnie będzie też w przypadku nowego badania" - mówi Iwona Matysiak, aktualna przewodnicząca Komitetu Badań Radiowych.

AKTUALIZACJA

Głos w sprawie postanowił zabrać także główny zainteresowany - GG Network.

OŚWIADCZENIE / POLEMIKA SPÓŁKI GG NETWORK S.A.

W ODPOWIEDZI NA DZIAŁANIA KBR I PBI DOTYCZĄCE STWORZENIA STANDARDU POMIARU BADAŃ INTERNETOWYCH STACJI RADIOWYCH

Badania powinny być otwarte i wiarygodne, czyli batalii o standard badania radia internetowego ciąg dalszy

Warszawa, 10.02.2010

W czerwcu ubiegłego roku w dużym stopniu w wyniku starań GG Network, producenta radia Open.FM na rzecz publicznej dyskusji o badaniach radia internetowego udało się zebrać głównych graczy na rynku i powołać do życia inicjatywę, której celem miało być stworzenie nowego standardu badawczego. Nie obyło się to oczywiście bez krzyku i oporu tych, dla których jakakolwiek zmiana w tym zakresie nie była i nie jest na rękę. Ostatnie działania KBR i PBI udowadniają, że nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Jak się wkrótce okazało, niestety poza GG Network, żaden z członków inicjatywy nie dążył do jakichkolwiek faktycznych efektów, a wszelkie ruchy były jedynie pozorowane, czego wynikiem był i jest do dzisiaj brak jakichkolwiek dokonań całej inicjatywy przez okres ośmiu miesięcy jej istnienia (!). Śmiemy twierdzić, że jedynym celem jak się okazuje i teraz znalazło to potwierdzenie - było i jest jedynie powstrzymywanie działań GG Network w tym zakresie.

O powodach takiego stanu rzeczy można oczywiście dyskutować, ale zarówno KBR (Komitet Badań Radiowych) jak i PBI (Polskie Badania Internetu) są organizacjami bardzo zamkniętymi, z założenia nie dopuszczającymi nikogo z zewnątrz do kontroli nad wielokrotnie podważanymi metodami badania mediów (w tym radia w sieci). Działanie więc wobec GG Network - wykluczenie GG Network z prac - wydaje się być w tym świetle bardzo konsekwentne.

GG Network poza lakonicznym e-mailem od KBR o zakończeniu współpracy nie otrzymało żadnego oficjalnego wyjaśnienia co do powodów takiego postępowania, a tym samym nie miało okazji do ustosunkowania się do jakiegokolwiek zarzutu. Ten sposób pozbywania się inicjatora współpracy jest co najmniej nieelegancki i bardzo wiele mówi o stylu pracy zarówno PBI, jaki i KBR.

GG Network miało okazję dowiedzieć się jedynie z informacji prasowych o zarzutach nieetycznego postępowania. Dziwi więc fakt, że instytucje powołane do badania rynku czy to radiowego czy internetowego, prezentowanie własnych wyników audytowanych przez firmę zewnętrzną traktują jako działanie nieetyczne. Czy nie na tym polega badanie słuchalności? Zarzuty co do braku podanej próby czy też niepodania źródła są już tylko wymysłem i szukaniem przysłowiowej "dziury w całym". Tak, jak członkowie KBR mogą nie mieć wiedzy na temat badania Internetu, tak PBI powinno wiedzieć, że nie ma pojęcia próby w badaniu typu site centric, jakim jest gemiusStream, gdyż badani są dokładnie wszyscy słuchacze.

Wyniki, jakie prezentuje GG Network są jedynie punktem wyjścia do potencjalnych porównań, których zawsze jesteśmy gotowi dokonywać dowolnymi metodami, jednak żaden z graczy na rynku nie wykazuje woli w tym zakresie. Powody tej sytuacji mogą być różne. Jednym z wniosków mogą być słabe wyniki konkurencji zmuszające do unikania jakichkolwiek porównań i dyskredytowania wyników GG Network (już ponad 3 mln użytkowników słucha Open FM miesięcznie), aby podtrzymywać na rynku iluzję bycia liderem (np. iluzja bycia liderem w postaci projektu RMF Miasto Muzyki). Innym powodem może być chęć zachowania obecnego status quo, w którym PBI kontroluje w Polsce w pełni badania na rynku internetowym, a KBR na rynku radiowym i organizacje te nie potrzebują nikogo, kto dąży do większej otwartości badań bez względu na to, do czego mogła by ona doprowadzić.

Utworzona przez GG Network S.A., producenta platformy radiowej Open FM strona www.open.fm/wyzwanie miała i ma za zadanie zachęcić inne konkurencyjne przedsięwzięcia radiowe do otwartego, rzetelnego porównywania liczby słuchaczy. Do dzisiaj brak jakiejkolwiek odpowiedzi, a jedynie zbiorowy rozpaczliwy gest ze strony KBR i PBI (wyłączenie GG Network z prac nad standardem) skupiających niektórych wydawców traktujemy jako brak odwagi na podjęcie wyzwania i brak chęci do pokazania faktycznych danych słuchalności, chociażby opartych o własne, wewnętrzne dane z serwerów. Odbieramy to również jako brak odwagi wszystkich skupionych w KBR, chowających się za zbiorowym głosem organizacji, która przez długi okres czasu nie była w stanie stworzyć standardu badań. Wnioski, komentarze i analizy takiego, a nie innego zachowania KBR pozostawiamy już bacznym obserwatorom rynku mediowego.

Czas pozorów i markowania działań nad stworzeniem standardu badań radia internetowego minął.

GG Network będzie nadal czynić starania nad szybkim stworzeniem wiarygodnego, niezależnego standardu badania internetowych stacji radiowych i już dziś zaprasza do tej inicjatywy wszystkie podmioty (w tym również członków KBR i PBI), które zainteresowane są stworzeniem przejrzystego i otwartego dla wszystkich standardu, co z całą pewnością się stanie mając na uwadze procesy konwergencji tradycyjnych mediów i Internetu.

Aktualizacja: 10 lutego 2010 15:11

Dodałem oświadczenie GG Network