Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Fuzja rosyjska

Konsolidacja na rosyjskim rynku ISP. Dwaj duzi dostawcy Internetu ogłosili fuzję.

Połączenie MTU-Inform oraz PTT-Teleport ogłoszono 18 września br., choć spodziewane było już od roku. W sierpniu br. obaj ISP uruchomili wspólnie nową sieć szkieletową o przepływności 1 Gb/s. W tym samym miesiącu rosyjski Urząd Antymonopolowy wydał zezwolenie na fuzję firm. To największe połączenie na rynku rosyjskim ISP - od akwizycji Cityline przez Golden Telecom.

MTU-Inform przejął 100% udziałów PTT-Teleport i w związku z tym nowa spółka przyjmie nazwę MTU-Inform. Będzie ona obsługiwała ok. 300 tys. użytkowników łączących się z Internetem poprzez dial-up i ok. 3000 klientów linii dzierzawionych dotychczas od Toschka.ru, firmę należącą do PTT-Teleport.