Fuzja IT w BPH PBK

Po roku przygotowań Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA zakończył fuzję systemów transakcyjnych. Oba korzystały z systemu Profile firmy Sanchez Computer, ale w dwóch różnych wersjach.

Zdecydowano, że obowiązującą będzie ta stosowana w BPH (5.1). Konwersję danych klientów z wersji pracującej w dawnym PBK na tę pracującą w BPH dokonano w ciągu 4 dni (11-14 października). Obecnie z systemu Profile korzysta ponad 500 placówek BPH PBK, a korzysta z niego prawie 6 tys. pracowników banku.

Plan połączenia BPH i PBK ogłoszono w marcu 2001. W maju tego samego roku połączono systemy obsługujące sieci bankomatów. Cztery miesiące później stworzono jedno call center dla klientów obu banków. Natomiast w marcu br. udostępniono im jeden system bankowości elektronicznej - SBI [email protected]