Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Fuzja IT w BPH PBK

Po roku przygotowań Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA zakończył fuzję systemów transakcyjnych. Oba korzystały z systemu Profile firmy Sanchez Computer, ale w dwóch różnych wersjach.

Zdecydowano, że obowiązującą będzie ta stosowana w BPH (5.1). Konwersję danych klientów z wersji pracującej w dawnym PBK na tę pracującą w BPH dokonano w ciągu 4 dni (11-14 października). Obecnie z systemu Profile korzysta ponad 500 placówek BPH PBK, a korzysta z niego prawie 6 tys. pracowników banku.

Plan połączenia BPH i PBK ogłoszono w marcu 2001. W maju tego samego roku połączono systemy obsługujące sieci bankomatów. Cztery miesiące później stworzono jedno call center dla klientów obu banków. Natomiast w marcu br. udostępniono im jeden system bankowości elektronicznej - SBI [email protected]