Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Futurekids w szkołach publicznych

Futurekids Polska planuje sprzedawanie publicznym szkołom podstawowym i gimnazjom licencji na program edukacji komputerowej. Od 1999 roku w Polsce z tego programu nauczania skorzystało w szkołach niepublicznych i ośrodkach szkoleniowych 3000 dzieci.

Program nauczania obejmuje edycję tekstów, publikacji, arkusz kalkulacyjny, grafikę, multimedia, środowisko operacyjne, programowanie, bazy danych, Internet i informatykę stosowaną. Cykl nauki podzielono na trzy etapy: srebrny (dla dzieci od 7 do 9 lat), złoty (10-12 lat) i platynowy (wiek gimnazjalny). Roczna licencja dla 100 uczniów kosztuje w przypadku etapu „złotego” i „platynowego” po 7,5 tys., a „srebrnego” – 8,5 tys. zł. W ramach licencji szkoła otrzymuje komplet oprogramowania do wykorzystania na zajęciach (oprócz pakietu MS Office) oraz wsparcie merytoryczne konsultantów z Futurekids Polska.

Początki programu Futurekids sięgają lat 80. Program obecnie jest realizowany w ponad 800 centrach i 2000 szkół w kilkudziesięciu krajach świata. W Polsce w szkołach niepublicznych i trzech centrach szkoleniowych w Warszawie i Poznaniu kursy od września 1999 roku odbyło dotychczas 3 tys. dzieci w wieku szkolnym.

Przedstawiciele firmy liczą na znaczne rozszerzenie zakresu działalności w związku z uzyskaną w lipcu br. akceptacją programu przez MEN. Pod koniec stycznia Futurekids Polska zamierza skierować do dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów ofertę wykupienia programu. Firma nie podpisała dotychczas żadnych umów na subsydiowanie programu przez samorządy lub ministerstwo, prawdopodobnie więc o jego zakupie będą decydować rady rodziców w poszczególnych szkołach.