Funkcjonalność stron internetowych - portale horyzontalne

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu przez I-Metrię raporcie zatytułowanym "Funkcjonalność polskich stron internetowych" osobny rozdział poświęcono portalom horyzontalnym.

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu przez I-Metrię raporcie zatytułowanym "Funkcjonalność polskich stron internetowych" osobny rozdział poświęcono portalom horyzontalnym.

Wynika z niego, że biorący w badaniach internauci pozytywnie ocenili funkcjonalność trzech największych polskich portali - Interii, Onetu i Wirtualnej Polski. Jednak nie ona jest podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze portalu. Internauci najczęściej kierują się satysfakcją z użytkowania danego portalu, posiadaniem konta pocztowego w danym portalu oraz przyzwyczajeniem.

Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na ocenę funkcjonalności portali przez respondentów są: ilość informacji na stronie głównej portalu, odpowiednie skontrastowanie napisów i tła, właściwe dobranie wielkości czcionki, a także rozplanowanie na stronie linków pod względem ich znaczenia dla użytkownika.

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze portalu jest posiadanie w nim konta pocztowego. Dzieje się tak dlatego iż wielu użytkowników bardzo często rozpoczyna korzystanie z Internetu od wysyłania i odbierania poczty ze skrzynki umieszczonej na bezpłatnym serwisie kont pocztowych danego portalu. Z kolei u większości respondentów I-Metrii o wyborze danego konta decydował najczęściej przypadek lub rekomendacja znajomych, nie zaś jego funkcjonalność.

Jeżeli chodzi o korzystanie z umieszczonych na portalach wyszukiwarek, to korzysta z nich 93% użytkowników portali. Intrenauci korzystają przeważnie z kilku wyszukiwarek, gdyż w każdej z nich otrzymują inne wyniki, ale zdaniem respondentów żadne z nich nie są lepsze od pozostałych. Ankietowani ocenili natomiast w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze) jakość wyszukiwarek Interii oraz Wirtualnej Polski na 4, zaś Onetu na 3,9.

Jeżeli wyszukiwarki nie są w stanie spełnić oczekiwań internautów, wówczas sięgają oni do katalogów stron internetowych. Korzysta z nich niemal 60% respondentów. Jednak badani nisko ocenili ich jakość, na co wpływ miała zarówno skomplikowana struktura katalogów, jak i błędne przyporządkowanie stron do kategorii.

Podobnie jak w przypadku e-sklepów, o komentarz do badań I-Metrii poprosiliśmy zainteresowanych.

Sławomir Pliszka - kierownik działu badań w Wirtualnej Polsce:

Z materiału można wyciągnąć trzy, dość oczywiste wnioski. Po pierwsze, użytkownicy portali dużą wagę przywiązują do oferowanych im użyteczności, takich jak poczta czy wyszukiwarka. Bardzo wielu internautów z nich korzysta, a jak wskazują inne badania, zadowolenie z nich przekłada się często na zadowolenie z całego portalu.