Funkcjonalność stron internetowych - banki internetowe

Jedną z części przeprowadzonego przez I-Metrię badania pt. "Funkcjonalność polskich stron internetowych" poświęcono internetowym bankom.

Jedną z części przeprowadzonego przez I-Metrię badania pt. "Funkcjonalność polskich stron internetowych" poświęcono internetowym bankom.

Z badań jasno wynika, że czynnikiem determinującym wybór banku internetowego nie jest funkcjonalność jego stron WWW. Mają one dla klientów banków głównie wartość transakcyjną - wykonywanie przelewów, sprawdzanie stanu konta.

Najczęstszym celem odwiedzin serwisu internetowego banku jest - zdaniem respondentów - sprawdzenie stanu konta (odpowiedziało tak 88,4% klientów banków internetowych). Na kolejnych miejscach znalazły się: sprawdzenie wpływów na rachunek (42,9%), dokonanie przelewu (32,1%) oraz sprawdzenie historii rachunku (29,5%). Znacznie rzadziej internauci korzystają z nietransakcyjnych stron banków - 14,3% szuka tam informacji na temat produktów i usług, 12,5% - oddziałów i bankomatów, 8,9% sprawdza oprocentowanie rachunków i lokat.

Jeżeli chodzi o informacje o produktach i usługach, to 87% ankietowanych nie miało z ich wyszukaniem problemu. Dla 8% wiązało się to z pewnymi trudnościami. Według nich na funkcjonalność bankowych stron negatywny wpływ ma nieprawidłowe przyporządkowanie informacji poszczególnym działom witryn oraz umieszczenie informacji na jeden temat w kilku miejscach. Zdaniem analityków w przyjętej przez banki strategii tworzenia stron WWW "skupiono się przede wszystkim na uzyskaniu jak najlepszej funkcjonalności stron transakcyjnych, zapominając nieco o stronach informacyjnych, które mogą i powinny spełniać funkcje marketingowe". Według respondentów pod względem funkcjonalności części transakcyjne serwisów bankowych są zdecydowanie lepsze od części informacyjnych. Niemal 78% badanych pozytywnie oceniło korzystanie z transakcyjnych stron banków.

O komentarz do badań I-Metrii poprosiłem przedstawicieli dwóch największych banków internetowych w Polsce.

Tomasz Kaźmierowski, członek zarządu Inteligo Financial Services:

Serwisy internetowe Inteligo od początku były tworzone tak, aby ustanowić nowe, najwyższe standardy obsługi aktywnych i wymagających klientów. Dlatego nie dziwi mnie dzisiaj, że nasi Klienci oceniają Inteligo znacznie powyżej średniej rynkowej przedstawionej w badaniach I-Metrii.