Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Funkcjonalnie i użytecznie w polskim Internecie

Według badania I-metrii, 70% respondentów uważa, że wszystkie portale są bardzo podobne, a najwyżej cenią sobie portalowe wyszukiwarki. 18% internautów kupiło w Sieci „przypadkiem”. 15% internautów miało problem ze znalezieniem informacji w serwisach e-banków. 5% użytkowników serwisów operatorów komórkowych kontaktuje się z BOK-ami przez Sieć.

Majowe badanie I-metrii „Funkcjonalność polskich witryn internetowych” objęło cztery kategorie witryn: portale horyzontalne, sklepy internetowe, banki elektroniczne i witryny operatorów sieci komórkowych. Witryny badano pod kątem zawartości (profil tematyczny strony, język), schematu nawigacyjnego (układ treści i linków), oraz opracowania graficznego.

W przypadku portali respondenci deklarowali przeważnie, że korzystają z portali z przyzwyczajenia (40%) – przede wszystkim z wyszukiwarki (27%) i z poczty elektronicznej (17%). Jakość wskazywało, jako powód odwiedzin portali, tylko 20% respondentów, ilość informacji – 10%, a różnorodność – 5%. Dla 13% decydującym czynnikiem jest szybkość ładowania się stron. Według 70% ankietowanych portale nie różnią się między sobą znacząco. Użytkownicy korzystają najczęściej z sekcji rozrywkowych (30%), nauki i edukacji (28%), sportu (22%), wiadomości kulturalnych (22%). Blisko jedna piąta deklaruje korzystanie z wiadomości biznesowych. Oceniając użyteczność poszczególnych elementów portali w skali 1 do 10, ankietowani najwyżej oceniali wyszukiwarkę (8,9%) i pocztę (8,3%). Na 6,6 pkt średnio oceniali użyteczność serwisów tematycznych i serwisów z aktualnościami. Na 3,3 pkt oceniono natomiast pasaże handlowe.

Korzystanie ze sklepów internetowych wynika bardzo często z przypadku – 24% internautów stwierdziło, że kupiło w sklepie, którego ofertę odnaleźli w wyszukiwarce. Na decyzję 18% ankietowanych wpływ miał „przypadek” – wynika z badań I-metrii. Za najważniejsze informacje, decydujące o zakupie w Sieci jakiegoś produktu, internauci uznali cenę ( 87%). Następnym w kolejności czynnikiem jest według użytkowników informacja o właściwościach produktu (43%). Tylko nieco mniej ważny jest czas dostawy (39%) i dołączenie informacji o producencie (34%). Znacznie mniejsze znaczenie, jak się okazuje, mają dla e-klientów takie wiadomości jak koszt dostawy (14%), sposób realizacji dostawy (11%), zdjęcie produktu (11%) czy informacja o gwarancji (9%). Internauci zdają się być doskonale poinformowani o kwestiach takich jak warunki zwrotu zamówienia – tylko 3% sprawdza takie informacje podczas pobytu na stronie sklepu internetowego.

Omawiając witryny banków elektronicznych, internauci stwierdzali najczęściej, że decydujące znaczenie ma dla nich oferta banku, a nie funkcjonalność serwisu. Nie szukają tam raczej informacji – wynika z badania I-metrii. Zdecydowana większość odwiedza strony e-banków w celu sprawdzenia stanu konta lub dokonania transakcji. 28% odwiedza je także w poszukiwaniu nowych ofert i usług. Część dokonuje także za pośrednictwem Internetu sprawdzenia listy operacji (25%) czy wysokości oprocentowania (19%).

Ciekawie wypadają więc wyniki funkcjonalności serwisów. Tylko 76% zadeklarowało, ż nie miało nigdy problemów z dokonaniem przelewu. Najczęstszym problemem okazał się długi czas oczekiwania na dokonanie przelewu. 15% użytkowników miało kłopoty ze znalezieniem na stronie potrzebnej informacji – zestawienie takiej informacji z przytoczonymi powyżej danymi o tym, czego szukają klienci e-banków nie wystawia bankom zbyt chlubnej laurki. Ogólne zadowolenie z jakości witryny e-banku w skali 1 do 10 określono jednak wysoko - na 7,6 pkt. Nieco gorzej, choć na zbliżonym poziomie wypadła ocena oprawy graficznej (7,3), opisu operacji i usług (7,3) i układu treści (7,2). Wśród czynników przesądzających o ewentualnej zmianie banku internetowego 13% ankietowanych wskazało wyższe oprocentowanie, 8% - niższe koszty prowadzenia rachunku, a 7% - niższe koszty prowadzenia operacji. 4% wskazało jako powód lepiej opracowany serwis internetowy.

Celem odwiedzania stron operatorów komórkowych jest najczęściej wysłanie SMS-a z bramki na stronie. 34% ankietowanych zapoznaje się również tą droga z promocjami. 25% ankietowanych ściąga sobie tą drogą loga lub dzwonki. Odpowiednio 12% i 13% ogląda w serwisach operatorów oferowane aparaty i zapoznaje z cennikiem. Tylko 5% próbuje tą droga kontaktować się z biurem obsługi klienta.

Badanie przeprowadzono w maju, obejmowało ono badanie jakościowe (zogniskowane wywiady grupowe) oraz ilościowe (metodą CATI). Badanie jakościowe miało określić motywy, zwyczaje i typowe zachowania respondentów. W badaniu ilościowym dla każdej z 4 kategorii witryn sformowano grupę celową po 100 osób.