Fundacja Gatesów - 750 mln USD pomocy charytatywnej

Fundacja Billa i Melindy Gatesów przeznaczy 750 mln USD pomocy charytatywnej na rzecz programów szczepień ochronnych w krajach rozwijających się. Suma ta zostanie wpłacona na konto Globalnego Sojuszu na Rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI).

Zrzeszeni w GAVI (utworzonym w 2000 r.) politycy, twórcy szczepionek, przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF-u, a także organizacji pozarządowych, pracują wspólnie nad ograniczeniem liczby zgonów wywołanych niewystarczającą ilością szczepień.

Bill Gates wyraził nadzieję, że dzięki dotacji rządy krajów zachodnich zwrócą większą uwagę na to, jak bardzo stan służby zdrowia w krajach ubogich odbiega od standardów europejskich czy amerykańskich.

O charytatywnej działalności państwa Gatesów pisaliśmy także w artykule "Bill Gates pomaga ofiarom tsunami".