Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Francuzi inwestują w Internet

We Francji inwestycje w internetowe firmy start-up w pierwszej połowie tego roku wzrosły o 400 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Wedle badań Chausson Finance wysokość inwestycji w 263 start-upy wyniosła 3,4 miliarda franków (436 miliony dolarów). 70 procent tej sumy przypadło na firmy internetowe. Statystyki sporządzono na podstawie operacji 33 funduszy inwestycyjnych, takich jak Apax Partners, Natexis Ventech czy funduszu ABN Amro.