Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Francuskie e-zakupy

Liczba Francuzów dokonujących zakupów w Sieci, wzrosła od roku 2001 o 124% - tak wynika z raportu ogłoszonego przez Nielsen NetRatings.

Około 5,1 mln Francuzów dokonuje zakupów w wirtualnych sklepach. Oznacza to, że 31,4% internautów we Francji robi elektroniczne zakupy. Dla porównania, w 2001 roku robiło to około 19% populacji francuskich internautów. Zdaniem Nielsen NetRatings istnieje kilka czynników, które mają wpływ na to, że Francuzi coraz częściej dokonują zakupów w Internecie. Są to: coraz większa dostępność Internetu, rosnące "doświadczenie internetowe", większa przepustowość łącza z którego korzystają.

Badania wykazały, że spośród osób, które korzystają z Internetu na co dzień, 51% kupuje w e-sklepach. Z kolei z osób które z Internetu korzystają jeden do trzech razy w tygodniu, zaledwie 15% robi zakupy w e-sklepach. Osoby, które mają dostęp do Internetu od trzech lat lub więcej, trzy razy częściej niż początkujący decydują się skorzystać z usług e-sklepów. Francuzi, którzy korzystają z szybkiego łącza z Siecią, kupują w wirtualnych sklepach 33% częściej niż ci, którzy korzystają z łącz słabszej jakości, lub z połączeń modemowych.