Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

France Telecom pożyczył TPSA 1 mld zł

Francuski operator udzielił Telekomunikacji Polskiej SA pożyczkę w wysokości 1 mld zł na częściowe sfinalizowanie zakupu 34% udziałów w PTK Centertel.

Przypomnijmy, że nabycie 34% udziałów w Centertelu przez TPSA miało miejsce w listopadzie br. Telekomunikacja Polska zapłaciła już pierwszą ratę - 3,88 mld zł.

Druga rata w wysokości 1 mld zł ma być sfinansowana pożyczką od France Telecom.

Pożyczka została udzielona na 12 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie zmiennej stopy procentowej WIBOR dla okresów kwartalnych powiększonej o marżę w wysokości 0,14 %.

Informacje podajemy za PAP.