France Telecom pożyczył TPSA 1 mld zł

Francuski operator udzielił Telekomunikacji Polskiej SA pożyczkę w wysokości 1 mld zł na częściowe sfinalizowanie zakupu 34% udziałów w PTK Centertel.

Przypomnijmy, że nabycie 34% udziałów w Centertelu przez TPSA miało miejsce w listopadzie br. Telekomunikacja Polska zapłaciła już pierwszą ratę - 3,88 mld zł.

Druga rata w wysokości 1 mld zł ma być sfinansowana pożyczką od France Telecom.

Pożyczka została udzielona na 12 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie zmiennej stopy procentowej WIBOR dla okresów kwartalnych powiększonej o marżę w wysokości 0,14 %.

Informacje podajemy za PAP.